TS: Allt fler klagar på Posten

Bild: Kristoffer Åberg

Kommunikationsverket har fått ta emot allt fler klagomål om dålig postgång efter att Posten förnyade sitt utdelningssystem i april, skriver Turun Sanomat.

Då förnyade Posten bland annat utdelningsrutterna och förlängde utdelningstiden till klockan sex på kvällen.

Kommunikationsverkets chef för konsumentskydd Merja Saari säger i en intervju i tidningen att situationen har försämrats klart sedan våren. Det har förekommit problem med utdelningen i hela landet.

I fjol fick verket ta emot cirka 170 klagomål om postutdelningen. Under årets nio första månader hade redan över 200 klagomål lämnats in.

Saari säger att klagomålen vanligen gäller fel i utdelningen av brev och tidningar eller att utdelningen sker för långsamt.

– Det kommer också in allt fler klagomål om att man har hoppat över utdelningsdagar, säger hon till tidningen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46