TS: Åbovarvet kan få nya beställningar

Åbovarvet kan få tre nya fartygsbeställningar. Rederiet Carnival har en option på tre kryssningsfartyg och förhandlingar om beställningarna pågår, uppger Turun Sanomat.

Enligt tidningen har varvets underleverantörer redan ingått villkorliga avtal för tre nya fartyg. Om beställningarna blir av byggs fartygen från 2023 framåt. Det skulle innebära att varvet har jobb fram till 2025.

Carnival har beställt fyra fartyg av varvet som blir klara 2019–2022.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46