Trygga svenskan i Nylands särlösning

Med tanke på servicens framtid är det viktigt att en vårdreform genomförs. Vi måste ändå se till att strukturerna som skapas garanterar en god service också på svenska.

Social- och hälsovårdsreformen har varit ett av politikens konstanta diskussionsämnen under de senaste åren.

Beredningsprocessen av reformen stannade av för stunden då statsminister Rinne avgick, men kommer förstås att fortsätta under ledning av statsminister Marin.

För Nylands del arbetar man fram en särlösning för tillfället. Tanken har varit att en slutrapport om särlösningen skulle vara klar före jul.

Enligt spekulationer i medier kommer Nyland att delas in i fem landskap, vilka själva skulle få ansvara för vården. HUS skulle fortsättningsvis ansvara för specialiserad sjukvård, vilket också kräver en särlösning.

Då reformen drivs igenom är det viktigt att man ser till att strukturerna i landskapen också tryggar organiseringen av vården. Nyland som helhet är ett brokigt landskap med stora städer och mindre kommuner, och vården ska fungera överallt.

Grundlagen tryggar vård på båda nationalspråken. Då särlösningen i Nyland utarbetas är det viktigt att man garanterar en struktur som säkerställer servicen på både finska och svenska. I flera av de blivande landskapen i Nyland finns en betydande svenskspråkig minoritet. Det är viktigt att vi i landskapens förvaltning ser till att servicen på båda nationalspråken kan garanteras.

Vårdsektorn i Finland har levt i en ständig reformprocess under de senaste åren. Med tanke på servicens framtid är det viktigt att en reform också genomförs. Vi måste ändå se till att strukturerna som skapas garanterar en god service också på svenska.

Henrik Wickström Vice ordförande, SFP

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning