Trygga sättet att fira det nya läsåret

Övergången till studier på andra stadiet är en viktig etapp i en ung människas liv då hen bygger sin identitet som medlem i en ny gemenskap.

I Helsingfors stads gymnasier har konventsintagningar varit förbjudna sedan flera år. Trots det har en del studerande efter skoldagens slut ordnat tillställningar där det enligt förfrågningar som gjorts bland gymnasisterna har hänt att de nya studerandena blivit förödmjukade och till och med utsatta för våld. Sådana här traditioner som inbegriper mobbning och våld måste ta slut.

Övergången till studier på andra stadiet är en viktig etapp i en ung människas liv då hen bygger sin identitet som medlem i en ny gemenskap. Det är av största vikt att den här övergången upplevs som något positivt och värdigt. Nya vänner och upplevelsen av en trygg gemenskap är grunden till den ungas välbefinnande och främjar studierna.

Helsingfors stads gymnasier kommer att ordna välkomstevenemang under skoltid, med målet att få de nya ettorna att bli en del av gymnasiegemenskapen. Evenemangen planeras tillsammans av äldre gymnasiestuderande, lärare och studerandevårdpersonal och de ordnas på ett säkert sätt med beaktande av de coronaregler som gäller.

Vi önskar därför att vårdnadshavarna diskuterar saken med blivande och nuvarande gymnasister redan innan läsårets början. Tillsammans kan vi säkerställa att alla gymnasister får en oförglömlig och trygg studiestart samtidigt som vi skapar traditioner där alla studerande känner sig uppskattade.

Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, Harri Korhonen, chef för den finska gymnasieutbildningen, Riina Ståhlberg, vikarierande chef för studerandevården, Helsingfors stad

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning