Trycket på kvinnlig talman höjdes efter presidentvalet

Paula Risikko är en möjlighet för Saml. Bild: Martti Kainulainen

Åtminstone en kvinna kommer enligt vad HBL erfar att finnas bland vice talmännen – SDP:s Tuula Haatainen – men trycket på att första talman ska vara en kvinna har också vuxit.

Riksdagens talmän fördelas på nytt eftersom riksdagens sammansättning ser annorlunda ut efter Sannfinländarnas splittring. Maria Lohela (Blå) stiger åt sidan då posten som första talman går till Samlingspartiet i stället.

Andra talman kommer från SDP och enligt vad HBL erfar blir det Tuula Haatainen. Tredje talman är Centerns, och det är veterligen Mauri Pekkarinen som fortsätter.

Tuula Haatainen blir SDP:s förslag till första vice talman, enligt HBL:s uppgifter. Bild: Heikki Saukkomaa

Från Samlingspartiet har det tidigare varit Arto Satonen som suttit som tredje talman, men enligt partikällor är han förberedd på att det blir ett personbyte.

Stora utskottets ordförande Anne-Mari Virolainen (Saml) har haft ett brett stöd över partigränserna, och särskilt kvinnor från olika partier har hoppats på henne. Hon har ställt sig till förfogande, men också Paula Risikko hör till förhandsfavoriterna. Ilkka Kanerva meddelade på hösten att han står till förfogande och ansågs vara ett klart fall, men i samband med metoo-debatten var det en del som ändrade sig kring hans lämplighet. Kanerva hade som utrikesminister en sms-skandal som ledde till hans avgång.

Anne-Mari Virolainen (Saml) står till förfogande. Bild: Martti Kainulainen

Nu har presidentvalet också ökat trycket, eftersom det är klart att presidenten är en man. Också statsministern, vice statsministern och utrikesministern är män.

Proteströster om det blir en man?

Att det i praktiken är Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo som utser en valmanskandidat, som formellt väljs av gruppen på måndag, har väckt diskussion om att talmannen i slutändan inte väljs av enbart en partiledare.

Riksdagens kvinnonätverk har upprepade gånger efterlyst en kvinnlig talman. Nätverkets ordförande Hanna Sarkkinen (VF) signalerar att alla inte behöver välja den person Orpo väljer.

– Det kan gå så, att alla ledamöter inte följer Samlingspartiets interna val, utan röstar på en kompetent kvinna för uppdraget, sade Sarkkinen i ett pressmeddelande.

En större mängd proteströster i riksdagen skulle vara ovanligt. En handfull alternativa röster kan det alltid finnas, men talmansvalen brukar i stora drag följa gruppernas utnämnda kandidater.

En talmanskandidat som råkade ut för en större protest var Sauli Niinistö 2010, som då fick bara 89 röster i salen. Han blev vald ändå, men hade blivit så arg att han hotade med att vägra uppdraget.

Nuvarande talman Maria Lohela (Blå) slutar på grund av de ändrade gruppförhållandena i rksdagen. Mauri Pekkarinen (C) till höger väntas fortsätta. Arto Satonen (Saml) till vänster står till förfogande, men flera andra namn verkar köra förbi. Bild: Martti Kainulainen

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning