Tryck 2 för service på svenska i Esbo

Timo Seppälä på THL framhåller att inget enskilt register ska innehålla all information om finländarna. Och de individuella egenskaper som definierar ersättningen för vården kommer inte att förmedlas till tjänsteproducenten.Bild: Lehtikuva/Milla Takala

Nu har arbetet organiserats på nytt så det finns alltid svenskkunniga i arbetsskiften.

Telefonnumret för tidsbeställning till hälsovården i Esbo centraliserades i början av 2018. Med ett nummer kan man nu beställa tid till alla Esbo stads hälsovårdscentraler. För de privata två centralerna Omalääkäri, som sköts av Mehiläinen Oy, gäller samma nummer som tidigare. En bra förbättring är att nu svarar Esbos telefon klockan 7–18.

Nu kan man även välja betjäning på svenska genom att trycka 2 eller för engelska 3. Under de tre första månaderna var det 1 351 personer som tryckte på 2 för svenska. Jag anser att det bra kunde ha varit flera. Det finns troligen en tanke eller erfarenhet sedan förr att man på finska möjligen kan få snabbare betjäning. Nu har arbetet organiserats på nytt så det finns alltid svenskkunniga i arbetsskiften. Hälsovårdsverket har även ordnat språkundervisning i svenska. Svaret på svenska kommer nu lika snabbt som på finska. Jag uppmanar alla att trycka 2 i Esbo.

Gustav Båsk medlem (SFP), social-och hälsovårdsnämnden, Esbo

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08