Trumps inreseförbud godkänns delvis

Människor samlades utanför Högsta domstolen i New York för att protestera beslutet i tisdags. A small group of people gather with signs to protest today's decision by the United States Supreme Court to reinstate a portion of President Donald Trump's executive order prohibiting people from certain countries from traveling to the US in New York, New York, USA, 26 June 2017. The court will rule on the case in October but allowed the government to implement elements of the travel restrictions until then. Bild: EPA/JUSTIN LANE

USA:s högsta jurister ger president Donald Trump delvis rätt – delar av inreseförbudet för människor från sex i huvudsak muslimska länder träder i kraft omedelbart.

Inreseförbudet gäller nu dem som "saknar en trovärdig koppling till någon person, organisation eller företag i USA", fastslog Högsta domstolen i ett beslut på måndagen. Godkända kopplingar kan exempelvis vara en student som antagits vid ett amerikanskt universitet eller en person som anställts vid ett företag i USA. Den som är "nära släkt" med en amerikansk medborgare ska också släppas in i landet.

HD-utslaget gäller fram till domstolens nästa session i oktober, då fallet ska granskas i sin helhet.

Stoppades tillfälligt

Presidentdekretet från den 6 mars omfattar inreseförbud för personer från sju länder: Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien. Ordern skulle ha trätt i kraft den 16 mars, men stoppades tillfälligt av domstolar i Hawaii och Maryland. Stoppet fastslogs av en domare i Hawaii den 29 mars.

HD:s beslut är en framgång för den republikanske presidenten, som har hävdat att inreseförbudet är nödvändigt för att garantera USA:s nationella säkerhet. Kritikerna har ansett att förbudet pekar ut muslimer i strid med den amerikanska konstitutionen.

Näpser lägre instanser

Enligt de lägre juridiska instanser som förkastat presidentordern innebar den att Trump översked sina befogenheter, och att resenärer skulle ha diskriminerats på grund av sin nationalitet. Högsta domstolen underkänner delvis resonemanget och fastslår att regeringen har rätt vidta sådana åtgärder mot "utlänningar som saknar koppling till USA".

En annan del av Trumps dekret avsåg ett fyra månader långt inreseförbud för flyktingar. Även det kan delvis träda i kraft, slår HD fast.

Bakgrund

Presidentordern om inreseförbud

Den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under ett första dekret om regler för flyktingar och resenärer. Det omfattade ett inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder – Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen – i tre månader.

Dessutom skulle allt flyktingmottagande i USA stoppas i fyra månader, tills nya regler införts. Även flyktingar från krigshärjade Syrien skulle stoppas tills vidare, tills presidenten beslutat att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet.

Beslutet ledde till omfattande folkliga protester både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare. Det kritiserades för att vara dels diskriminerande, dels ineffektivt. Den 4 februari stoppades det som konstitutionsvidrigt av James Robart, federal domare i Seattle.

Vita huset övervägde att överklaga till Högsta domstolen men valde att i stället arbeta fram ett nytt, mindre omfattande, dekret. Det presenterades den 6 mars. I den nya skrivningen är Irak undantaget från listan av länder med inreseförbud och undantag görs också för människor som redan har giltiga visum och andra tillstånd. Tillsvidarestoppet för flyktingar från Syrien slopades också.

Källor: Amerikanska medier.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46