Trumps högra hand i Vita huset får sparken

President Donald Trumps personlige assistent John McEntee, till höger på bilden, får sparken.Bild: TT/AP/Andrew Harnik

USA:s president Donald Trump sparkar med kort varsel sin personliga assistent John McEntee, vilket bekräftas av Vita huset. McEntee eskorterades på måndagen ut från Vita huset sedan han inte längre anses klara säkerhetskraven för att jobba i presidentens stab, rapporterar The New York Times.

McEntee har fungerat som presidentens högra hand och bland annat följt med Trump på alla hans resor. Det ges ingen närmare förklaring till vad beslutet grundas på. Men enligt CNN utreds McEntee av inrikesministeriet för ekonomiska brott, som inte ska ha med presidenten att göra.

McEntee kommer framöver att fungera som rådgivare i Trumps kampanjorganisation.

På kort tid har flera av Trumps närmaste medarbetare fått sparken eller avgått självmant.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22