Trumps enfald och vår egen otillräcklighet

Det viktigaste vi behöver göra är att begränsa vår, människans, makt att påverka sin omgivning.

Jag läser i tidningen att president Donald Trump misstänks vara alltför enfaldig och otillräcklig för att kunna sköta sitt uppdrag på bästa sätt. Jag nickar instämmande. Men så slår det mig att vi alla andra kanske också är för enfaldiga och otillräckliga. Att inte heller de som är mycket klyftigare än Trump är sina uppgifter vuxna. För just det är en svår sak som jag har lärt mig när jag har deltagit i föräldramöten, folkrörelsekampanjer, styrelsemöten på Helsingfors universitet och så vidare: att alla som är med ofta kommer till korta. Vår förmåga räcker helt enkelt inte till för att skickligt hantera de största frågorna: orättvisor, klimat, folkvandringar, upplysningsoptimismens kris, finanskaos, fred på jorden.

Just det hör nog till det allra svåraste att ta emot och förhålla sig till: att även de bästa av oss på något stort och svårförklarligt sätt är för enfaldiga och otillräckliga för att lyckas väl med att klara av alla de uppdrag som världen ställer oss inför.

Fyra tankar ger mig då tröst. Att även den otillräcklige har rätt att försöka göra något bra. Ibland kan hon lyckas och även när hon inte lyckas åstadkomma något är världen en bättre plats tack vare att hon försökte. Att det viktigaste vi behöver göra är att begränsa vår, människans, makt att påverka sin omgivning. För om vi har mycket makt att påverka kan vi av ont uppsåt eller av misstag förstöra mycket. Att det är sant som Jesus sa: Vi borde förlåta människorna, för de vet inte vad de gör. Att solen antagligen går upp i morgon också.

Thomas Wallgren Helsingfors

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33