Trumps beslut kan leda till konflikter

Risken att personliga aggressioner och föraktfull överlägsenhet skall ta överhanden vid mötet med Kim Jong-Un är påtaglig.

President Donald Trump har beslutat dra ut USA ur avtalet om begränsning av Irans kärnvapenupprustning. Han handlar förmodligen så i tro att det ger USA trumf på hand i de förestående förhandlingarna om kärnvapen med Nordkorea. Att han gör så tvärs mot en mycket bred opinion betraktar han antagligen som ett plus.

Hårdhet och högt ställda krav kan i en förhandling mjukas upp på lämpligt sätt, vilket var vad som skedde i förhandlingarna med Iran för några år sedan. Vad Trump bortser från är att Iranförhandlingarna fördes multilateralt med flera parter, främst Storbritannien och Frankrike, och att lojaliteten förutsätter att de är överens också nu.

President Trumps känslomässiga och publikfriande handlande kan i värsta fall leda till allvarliga internationella konflikter.

Mot denna bakgrund skulle man önska att Trump skulle drabbas av förkylning och bli förhindrad att resa till Singapore. Risken att personliga aggressioner och föraktfull överlägsenhet skall ta överhanden vid mötet med Kim Jong-Un är påtaglig.

Thomas Wrede Grankulla

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00