Trumps beslut att införa importtullar sänker stålbolagen på Helsingforsbörsen

President Donald Trump har bestämt att USA ska införa importtullar på stål och aluminium redan nästa vecka. Beslutet väcker bestörtning bland USA:s handelspartners. Bild: MARK

Finland kritiserar USA:s president Donald Trumps beslut att införa importtullar på stål och aluminium. Stålbolagen SSAB och Outokumpu faller på Helsingforsbörsen.

Finland reagerar med bestörtning på USA:s president Donald Trumps beslut att införa importtullar på aluminium och stål. Enligt Trump ska tullen för stål vara 25 procent och för aluminium 10 procent. Trump meddelade om sitt beslut sent på torsdagen finsk tid och tanken är att det ska träda i kraft nästa vecka.

Näringsminister Mika Lintilä (Saml) anser att importtullarna är oroväckande. Enligt Lintilä håller den globala ekonomin på att återhämta sig efter en utdragen svacka och återhämtningen ska inte äventyras med att införa nya hinder för handeln.

–  Finland har fattat de korrekta besluten för att skapa tillväxt, men vi är starkt beroende av den globala ekonomiska utvecklingen. President Trumps beslut är ett hot för den internationella ekonomin och därmed också för Finlands positiva ekonomiska och sysselsättningsutveckling, säger Lintilä i ett pressmeddelande.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml) är likaledes oroad över Trumps beslut om nya tullar.

– EU är USA största handels- och investeringspartner. Av den anledningen borde handelshinder snarast avlägsnas än återinföras. Den transatlantiska integrationen gagnar oss båda, säger Virolainen i ett pressmeddelande.

USA:s handelsministerium publicerade nyligen en rapport som rekommenderade att USA inför olika sorters begränsningar i stål- och aluminiumimporten. Rapporten granskade importen ur ett nationellt säkerhetsperspektiv.

– De planerade importrestriktionerna baserar sig inte på nationell säkerhet, utan på skyddande av inhemsk industri. De föreslagna metoderna svarar inte på det grundläggande problemet som är överkapacitet i stål- och aluminiumproduktionen, anser Virolainen.

Hon är orolig för att tullarna ska inverka på finländska företags konkurrenskraft. I fjol stod USA för 2,4 procent av Finlands stålexport. Inom exporten av stålprodukter stod USA för 4,6 procent.

På Helsingforsbörsen reagerade stålbolagen SSAB och Outokumpu med kursfall. Kring klockan 15 på eftermiddagen var SSAB nere kring 3,2 procent och Outokumpu kring 4 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03