Trumpismens retorik har landat även här

Logos har försvunnit och alla resurser läggs på etos och patos. Logos byts ut efter behag.

Jag är storkonsument av politik och debatt. Försöker följa med samhällsdebatten på flera områden och i flera länder. Sällan upplever jag frustration över debatt, snarare får jag energi av idédis...