Trumps våta dröm: muren ska ha en estetisk färgsättning på USA:s sida

Bild: Mario Vazquez

Den ska vara uppåt tio meter hög och kunna stå emot ett timslångt angrepp med slägga. Och den ska ha en "estetiskt tilltalande" färgsättning – åtminstone på USA-sidan. Så lyder direktiven för de bolag som vill tävla om att bygga president Donald Trumps omtvistade gränsmur mot Mexiko.