Trump om Rysslandshotet: Vi är alltid beredda att hjälpa Finland

Bild: EPA EPA-PHOTO / ALL OVER PRESS / MICHAEL REYNOLDS

– Vi har goda relationer och vi är alltid beredda att hjälpa Finland, sa president Trump när han på presskonferensen i Vita huset fick frågan om Finland och ett eventuellt hot från Ryssland.

Mötet med president Sauli Niinistö, det första bilaterala mellan en finsk och amerikansk president i Vita huset på 15 år, handlade officiellt om säkerhet, klimat och handel, men när pressen fick ordet var det Ryssland som dominerade. Trump fick svara upprepade gånger på frågan om säkerhetsläget i Östersjöregionen och huruvida han ser Ryssland som ett hot mot Finland.

– Jag betraktar många länder som ett hot mot säkerheten. Vi betraktar regionen som en viktig del av världen. Vi har goda förbindelser där och vi har en god relation med Finland, så jag betraktar många länder som ett hot, men det är ett hot vi kan hantera om vi måste.

När Trump pressades på vad USA skulle göra om situationen eskalerade i regionen var han vag i sitt svar.

– Vi är mycket beskyddande i den regionen, det är allt jag kan säga.

Han påpekade dock att det är klokt av Finland att köpa amerikanska vapen.

– Militärt är Finland mycket respekterat. I förhållande till befolkningen har Finland ett stort försvar.

Men förhoppningsvis går det aldrig så långt.

När det blev Niinistös tur att ta i den känsliga Rysslandsfrågan frågade en amerikansk journalist huruvida han gav Trump några råd om hur man sköter relationen till Ryssland. Den finska presidenten hade ett rappt svar redo.

– Vi är inga rådgivare. Vi gör vad vi kan för att upprätthålla freden i området, sa Niinistö som tog upp Finlands försök att förbättra flygsäkerheten i ett område där många länder har militärflyg.

Niinistö betonade överlag betydelsen av dialog. Han lyfte speciellt fram det stora antalet internationella militärmanövrer i Östersjön och de risker de skapar.

– Vi måste vara mycket försiktiga att dessa stora manövrer, denna stora militärtrafik i Östersjön inte leder till misstag eftersom misstag kan växa till vad som helst. Därför är det viktigt att vi fortsätter att jobba med Nato för att stärka dialogen mellan Nato och Ryssland.

Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Texas och Åbo i tankarna

När utländska presidenter besöker Vita huset är det inte sällsynt att amerikanska inrikesnyheter dominerar nyhetslandskapet i USA. Med räddningsoperationerna i full gång i Texas efter orkanen Harvey, var detta fallet även nu. President Trump inledde presskonferensen i Vita huset med att prisa Texasbornas styrka och nationens enighet inför naturkatastrofen. När det blev Niinistös tur att tala hänvisade också han till Texas.

– Det amerikanska folket och ni har visat styrka och mod för att klara er ur denna katastrof. Det har varit berörande att se på tv hur folk hjälper varandra. Det är i grunden vad vi är gjorda för, att hjälpa varandra, sa den finska presidenten långsamt och med allvar i rösten.

I sitt öppningsanförande hänvisade Trump också till en annan tragedi betydligt närmare det finländska folket.

– Jag har ett meddelande till det finska folket som nyligen drabbades av en terrorattack i Åbo. Vi står solidariskt tillsammans med er mot terrorhotet. Vi måste jobba tillsammans för att förneka terroristerna fristäder, strypa deras finanser och besegra deras försvagade ideologi, sa Trump stående sida vid sida med president Niinistö.

Trump tackade också Finland för dess medlemskap i den internationella koalitionen mot Islamiska Staten och för det arbete Finland gör med att utbilda irakiska soldater i Irak. Trump prisade vidare Finlands kunskaper i datasäkerhet och skämtade att USA borde slå Finland en signal för att lära sig.

– Strax kommer vi att vara lika bra som ni, tillade Trump dock snabbt.

Niinistö lyfte fram klimatförändringen

Som ordförande för det Arktiska rådet, lyfte Niinistö också fram klimatfrågan och speciellt hotet mot de arktiska områdena.

– Vi har inte råd att förlora den oförstörda arktiska naturen. Om vi förlorar den arktiska regionen, förlorar vi hela jorden.

President Trump drog som känt USA ur Parisavtalet, men han ansåg ändå att Finland och USA är överens om mycket när det gäller klimatet.

– Vi vill ha kristallklart vatten och vi vill ha ren luft, det renaste någonsin. Mycket viktigt. Så det finns mycket vi är överens om, sa Trump och avslutade klimatdiskussionen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning