Trump och republikanerna som globala risker

Bild: Leif Weckström

Det finns betydligt mycket mera osäkerhetselement i Trumps än i Vladimir Putins politik, som allmänt anses vara oförutsägbar.

Det är väl omöjligt att skriva något sådant om presidentvalet i USA som inte redan har sagts i tusentals olika kommentarer, men här är en till.

I Europa hoppas de flesta nu på det bästa och fruktar det värsta. Det värsta kan vara olika kriser och katastrofer. Det är inte särskilt svårt att föreställa sig hur dessa kunde uppstå, men också det bästa många hoppas på kan vara föga lockande.

Tankegången tycks vara att allt ordnar sig bara Trump överger sin vilda retorik och glömmer sina dumma och lösa löften och fortsätter på den försonliga och moderata linjen som han gav uttryck för i sitt tacktal efter valen. Denna önskan kommer också, tror jag, att förverkligas, åtminstone beträffande alla de löften som var riktade till den amerikanska underklassen som känner sig hotad av de förluster och den marginalisering som globaliseringen har medfört.

Trump hade ju inget program som kunde hjälpa underklassen, kanske med undantag av de massiva investeringarna i infrastrukturen, som kan ge en betydande, men knappast långvarig tillväxtimpuls. Men hans konkreta förslag om skattesänkningar och hot om att stänga gränserna för både främmande människor och de billigare varor som de tillverkar och säljer till USA kommer bara att förvärra underklassens ställning och öka inkomstklyftorna. Kanske kan de minst lottade vara nöjda med det att det nu ser ut som om Trump skulle avstå från försöket att annullera Barack Obamas hälsovårdsreform, men det att han vill avreglera all den miljölagstiftning som demokraterna har åstadkommit kan knappast ifrågasättas.

Men vad kvarstår om Trump så att säga skulle bli normaliserad? Republikanerna har majoriteten både i senaten och representanthuset och även om tekalas-falangen organisatoriskt tycks ha försvagats har dess ideologiska inflytande inte svalnat. Nu är de mest reaktionära krafterna i partiet redo att ta över presidentskapet. En antydan om vad som kan väntas är sådana republikanska dinosaurier som Newt Gingrich, Rudy Giuliani och Sarah Palin som alla har nämnts som eventuella medlemmar i den nya regeringen.

Den reaktionära politiken som dessa kan åstadkomma kommer att cementeras med nya ultrakonservativa utnämningar till USA:s högsta domstol.

Det finns betydligt mycket mera osäkerhetselement i Trumps än i Vladimir Putins politik, som allmänt anses vara oförutsägbar. På sikt är det mest oroande att världen, som välkomnade Paris-avtalet, nu hotas av att Trump och republikanerna förnekar den globala uppvärmningen.

Att skrota Paris-avtalet är flera gånger farligare och dystrare än det sannolika begravandet av TTIP-avtalet. Skulle Trump faktiskt försöka göra det bör resten av världen vara beredd att införa tullar grundat på mängden av koldioxid som exportvarornas tillverkning har krävt för att förhindra att USA eller något annat land inte kan få kortsiktig ekonomisk nytta av att ignorera sitt ansvar för att vara med om att stoppa klimatförändringen.

Det finns många viktiga lärdomar att hämta av Trumps framgång. Jag rekommenderar att lyssna till Bernie Sanders, mannen som kunde ha stängt vägen för Trump om han hade varit demokraternas presidentkandidat.

Vi liberaler och socialdemokrater kan inte hejda högerpopulismens frammarsch om vi inte på riktigt tar itu med den växande ojämlikheten med åtgärder som minskar inkomst- och förmögenhetsskillnaderna som annars hotar spräcka hela den liberala demokratin.

Erkki Tuomioja är riksdagsledamot (SDP) och var valdagen i USA med utrikesutskottet.

Erkki Tuomioja riksdagsledamot (SDP), medlem i utrikesutskottet och tidigare utrikesminister

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03