Trump och Putin i Helsingfors

För Finlands del finns det knappast några risker med mötet.

Nyheten om Donald Trumps och Vladimir Putins kommande möte i Helsingfors om två veckor har tagits emot med blandade känslor. Ännu för tio år sedan skulle alla i Finland ha varit stolta över det att landet får vara värd för supermakternas toppmöte.

Avståndstagandet härstammar från den oro vi känner inför de båda presidenternas gärningar som visar föga respekt för och intresse i att upprätthålla en världsordning grundat på multilaterala avtal och likadana spelregler för alla. Det är viktigt att vi i Finland vågar säga rakt ut vad vi tänker om dem som bryter mot dessa regler och de principer de bygger på, och förutsätter att alla bör respektera de avtal de har undertecknat.

Kritiken är befogad, men det får inte vara ett hinder för oss att vilja bidra till att mötet lyckas.

Det är fortfarande viktigt och nyttigt för alla att stormaktsledarna har en fungerande dialog. Det minsta man kan förvänta sig är att det inte uppstår konflikter på grund av missförstånd som otillräckliga kontakter kan leda till. Detta är viktigt, men naturligtvist vill vi alla också se konkreta resultat för att få slut på de väpnade konflikter där den ena eller den andra är inblandad och där båda kan bidra till en lösning.

Det gäller bland annat Syrien, Ukraina och Mellanöstern. I Nordkorea delar båda ett intresse att se en kärnvapenfri region. Detta borde gälla också för Iran, där USA:s agerande hotar att omintetgöra det som de sex med Iran-avtalet har åstadkommit.

Avrustningssträvandena kan inte begränsa sig till att bevara de nuvarande kärnvapenmakternas kärnvapenmonopol. Där finns också mycket som USA och Ryssland bilateralt kan göra för att stoppa kapprustningen och utvecklingen av allt farligare och förödande vapensystem. Viktiga punkter som satts på mötets agenda finns det säkert mer av än vad som kan lösas under ett relativt snabbt improviserat möte. Det bästa vi kan förvänta oss är att presidenterna kunde komma överens om att deras länder i uppriktig anda måste återuppta arbetet med svåra och krävande förhandlingar om nedrustning och vapenkontroll.

Farhågorna kring mötet gäller eventuella strävanden att söka samförstånd på utomståendes bekostnad. Men även om de båda ledarna skulle vara frestade att ingå avtal över huvudet på Europa och tredje världen är det i dagens värld omöjligt för två supermakter att utöva samma dominans på andras bekostnad som fallet var under kalla kriget.

För Finlands del finns det knappast några risker med mötet. Som värdland kan vi säga såsom Merkel 2015 då hon uttryckte sin övertygelse att "wir schaffen das", också i full säkerhet att samtliga gäster kommer att lämna Finland så snart mötet är över.

Efter att på lördag ha deltagit med 100 000 andra i årets Pride-evenemang i Helsingfors vill jag hoppas att presidenterna Trump och Putin, som förenas i förakt för de värden om jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla som Pride representerar, också kommer att påverkas av denna 2000-talets Helsingfors-anda.

Fotnot Wir schaffen das – vi klarar det.

Erkki Tuomioja riksdagsledamot (SDP), medlem i utrikesutskottet och tidigare utrikesminister

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning