Trump och Kim på historisk scen utan manuskript

Fyra amerikanska presidenter och två nordkoreanska diktatorer försökte mer eller mindre ivrigt förgäves uppnå det som Donald Trump och Kim Jong-un nu står i beråd att genomföra i Singapore – ett första toppmöte mellan USA:s president och Nordkoreas ledare.

Oavsett vad resultatet blir är det med andra ord ett historiskt möte. Men det är inte bara historiskt på grund av dess unika karaktär. Det kan också i bästa fall bli historiskt för dess potential att omforma världen till det bättre. På spel står freden på den koreanska halvön, den ekonomiska utvecklingen för den nordkoreanska befolkningen som levt i misär i årtionden samt avvecklingen av ett konventionellt militärt hot mot Sydkorea och i förlängningen ett kärnvapenhot mot USA.

Men all positiv potential till trots finns en reell risk att alla, eller nästan alla, positiva resultat uteblir. Toppmötet ordnas mellan två personer som visat tecken på snabba, oortodoxa och oväntade beslut, och som orienterar sig framåt i en terräng som aldrig besökts tidigare. Vi står inför ett skådespel vars manuskript i bästa fall är ett hastverk och värsta fall är helt oskrivet.

Men det betyder inte att mötet inte kan leda till resultat. Vi vet att båda sidor är motiverade att notera en framgång. Ett sammanbrott i samtalen skulle se ut som ett misslyckande för bägge parter.

Det bästa alternativet skulle vara att få till stånd ett avtal där Nordkorea lovar att omedelbart inleda avvecklingen av hela sitt kärnvapenprogram och skrota sina robotar. En total kärnvapennedrustning på den koreanska halvön mot ett amerikanskt löfte om att garantera Nordkoreas säkerhet och eventuellt en amerikansk truppreträtt från Sydkorea. Men detta är antagligen orealistiskt.

Trump själv har under de senaste veckorna tonat ner förväntningarna och talat om en "process" vars startskott skjuts i Singapore. I praktiken skulle det antagligen betyda en stegvis process där Nordkorea uppnår delmål och blir belönad med en stegvis upphävning av ekonomiska sanktioner, eller stegvisa amerikanska åtgärder för att lätta på det militära hotet mot Pyongyang.

Men även detta kan vara för mycket att önska sig i och med den korta förberedelsetiden. Minns att det bara är ett par veckor sedan Trump meddelade att han ställt in mötet.

Donald Trump anländer till Singapore. Bild: Lehtikuva/AFP/Saul Loeb

En mer modest målsättning kunde vara att komma överens om de gemensamma verktyg som behövs för en kommande process. Kan man nå en gemensam definition för vad ett kärnvapenfritt Nordkorea innebär eller hur ett avlägsnande av det amerikanska militära hotet mot Nordkorea ser ut i konkreta åtgärder?

Den mest realistiska målsättningen för toppmötet är att bygga upp ett förtroende mellan Trump och Kim. Den avgörande frågan är huruvida Kim Jong-un är uppriktig i sitt uppsåt. Har han på allvar gjort den strategiska bedömningen att det inte längre är i Nordkoreas intresse att offra den ekonomiska utvecklingen för att bygga upp ett kärnvapenhot? Utan ett genomgripande byte av strategi är det svårt att fantisera sig en framgångsrik process.

– Inom en minut kommer jag att veta, sa Trump inför mötet och syftade på frågan om Kims uppriktighet.

Det är lätt att tycka att enbart det faktum att bittra fiender för första gången sätter sig vid samma förhandlingsbord för en dialog, är värt att fira. Men det hastigt och impulsivt sammankallade toppmötet är inte helt riskfritt.

Det finns en stor sannolikhet för att det mest realistiska alternativet är en tämligen lång stegvis process mot det mål alla vill nå. Om Singapore blir startskottet för en sådan process innebär det dock samtidigt att USA och Nordkorea upprepar någonting som har prövats tidigare. USA och Nordkorea har knutit avtal under tidigare presidenter, som utan undantag fallerat förr eller senare. Om det stora genombrottet inte sker genast är det legitimt att fråga sig vad som egentligen är annorlunda nu jämfört med tidigare år.

Den frågan ställer sig också Donald Trump som drivs av önskan att göra det som ingen gjort tidigare. Risken finns med andra ord att Trump är villig att i förtid ge Kim Jong-un mer än han förtjänar, till exempel en truppreträtt från Sydkorea.

Den nordkoreanske ledaren har redan fått en scen och en ljuskägla att dela med världens mäktigaste president utan att ge nånting i gengäld. Om Trump suktar för mycket efter ett snabbt genombrott finns risken att han blir lurad, och det har inte världen råd med.

Juri von Bonsdorff Medarbetare i Washington

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33