Trump förlänger Iranavtalet – "För sista gången"

USA:s president Donald Trump har förlängt sanktionslättnaderna mot Iran. Bild: TT/AP/Susan Walsh

USA:s president Donald Trump förlänger sanktionslättnaderna enligt kärnenergiavtalet mellan Teheran och flera världsmakter, men hotar med att det är sista gången. Genom att medvetet skapa osäkerhet kan han ändå sabotera avtalet, enligt experter.

Enligt Vita huset är det sista gången Donald Trump godkänner fortsatta lättnader om inte USA:s allierade under den kommande 60-dagarsperioden enas om tuffare krav på Iran.

Samtidigt som USA nu förlänger de sanktionslättnader som är kopplade till kärnenergiavtalet belägger landets finansdepartement 14 iranska individer och företag med sanktioner. En av dem är ayatolla Sadeq Larijani som leder en juridisk myndighet, inrättad efter den iranska revolutionen 1979, och är nära allierad med Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei, rapporterar Reuters.

Spelar på osäkerheten

Om sanktionslättnaderna inte förlängts hade avtalet, som begränsar Irans kärnvapenprogram mot sanktionslättnader, äventyrats. USA:s president måste enligt lag försäkra kongressen var 90:e dag om att Iran lever upp till sin del av avtalet för att det ska fortstätta gälla. Förra gången sköt presidenten över beslutet till kongressen, men sedan kongressen inte aviserat någon resolution kopplad till sanktionerna, var bollen tillbaka hos Trump.

Ett medvetet sätt att skapa osäkerhet, anser Trita Parsi på iransk-amerikanska rådet NIA.

– Även om han förnyar avtalet kan han sabotera det på annat sätt. Han har skapat en sådan enorm osäkerhet kring huruvida avtalet kan överleva. Osäkerheten är en sanktion i sig då europeiska företag, speciellt banker som vill ha en framförhållning på flera år, vägrar finansiera investeringar i Iran. Nu går vi igenom det här dramat var tredje, fjärde månad – och varje gång är det ett sista minuten-besked, säger han.

Europa kan stötta

I Iran är den ekonomiska frustrationen redan stor över att investeringar och jobb uteblir, och stora protester har hållits. Risken är att Iran drar sig ur avtalet snabbare, när fördelarna uteblir.

– Från den iranska sidan hade de förmodligen justerat sina förväntningar genom att vänta ut Trump och sätta mer press mot Europa. Men på grund av protesterna tror jag att iranierna blir allt mer nervösa, säger Trita Parsi.

Om Iran själv säger upp avtalet slipper Trump stå med ansvaret och en kris gentemot Europa. Parsi efterlyser att Europa mer aktivt försvarar kärnavtalet:

– Europa kan skapa en ny bank som inte har tillgångar i USA, eller överlåta åt centralbankerna att sköta investeringar i Iran. Då kan inte USA intervenera.

Trumps rådgivare ser protesterna i Iran som ett tecken på att sabotaget av investeringsflödet till landet fungerar, skriver Reza Marashi på NIA i en analys.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46