Trudeau på besök då parlamentet röstar om frihandelsavtalet – åsikterna går alltjämt i sär

Snart paketerat. Justin Trudeau i oktober, då frihandelsavtalet undertecknades. Bild: AFP-Lehtikuva / Thierry Monasse

Frihandelsavtalet mellan Kanada och EU behandlas i Europaparlamentet nästa vecka. Då ska också premiärminister Justin Trudeau tala inför parlamentet.

– Europa har bra fart på nu, för vi tror ännu på att frihandel lönar sig, säger europaparlamentariker Henna Virkkunen (Saml/EPP), som är en av dem som hoppas på att frihandelsavtalet med Kanada får sitt sigill i Europaparlamentet, och att förhandlingar om frihandel med Japan och Indonesien också ska gå framåt.

Ceta-avtalet kommer att behandlas nästa onsdag i Strasbourg, och på torsdagen kommer Kanadas premiärminister Justin Trudeau att som första kanadensiska regeringschef tala inför parlamentet. Kanada firar 150-årsjubileum i år.

"Niinistö borde också tala här"

– Finlands president borde också överväga att tala inför Europaparlamentet under vårt jubileumsår, säger Europaparlamentariker Liisa Jaakonsaari (SDP, S&D).

I praktiken kommer hela frihandelsavtalet Ceta inte att träda i kraft, utan det sker stegvis. Orsaken är att modellen för frihandelsavtal förändrats sedan massiva protester och hård kritik framförts bland annat mot det investeringsskydd som figurerade i TTIP-avtalet, frihandelsavtalet mellan USA och EU, som numera ligger på is.

I stället har EU och Kanada arbetat på en separat, multilateral och permanent domstol som skulle kunna behandla eventuella tvister, fungera som modell för kommande frihandelsavtal och dessutom ersätta de tidigare system där tvister lösts mellan enskilda bolag och nationalstater.

Det är en bit som dröjer, eftersom den kommande domstolen i så fall ska ratificeras av alla enskilda länder.

Liisa Jaakonsaari förutspår att största delen av socialdemokraterna kommer att rösta för frihandelsavtalet.

- I alla grupper finns motstånd, men en stor majoritet med. De nationalistiska grupperna i parlamentet kommer att vara starkt emot allt som är multilateralt, säger Jaakonsaari.

"Isbrytare, dream on"

De gröna och vänstern är kritiska till både avtalet och tidtabellen och anser att det är ett misstag att skynda fram ett avtal innan det är klart hur investeringstvister kommer att lösas.

- Man bör ha ordning på det här först – man kan inte gå tillväga så att man i efterhand kollar om ett nytt domstolssystem fungerar och följer rättsttatsprincipen. Över huvud taget är vi skeptiska till varför det behövs särskilda investeringsskyddssystem om de länder som är involverade redan fungerar som rättsstater ska, säger Merja Kyllönen (VF, GUE/NGL).

Heidi Hautala (Gröna) säger till FNB i Bryssel att till exempel gruvverksamheten kan bli ett problem, om Finland vill skärpa sina miljökrav mer än kanadensiska gruvägare vill.

Merja Kyllönen säger att hon blivit mer skeptisk sedan hon besökt Kanada och diskuterat bland annat förhoppningarna att sälja isbrytare, då handelshinder raserats. Kyllönen tror ändå inte på det.

– Kanada har ett starkt eget försvarsintresse i frågan om isbrytare. Enskilda ingenjörer och know-how kan de redan importera, men det kan nog förbli en fantasi att vi skulle få bygga isbrytare där.

Anneli Jäättenmäki (C, Alde) tror också att det getts en alltför rosig bild av möjligheten att sälja isbrytare, men annars har hon ändrat sig från en kritisk ståndpunkt till att stödja Ceta-avtalet.

– Jag har tidigare kritiserat investeringsskyddet som det såg ut i TTIP-förhandlingarna – jag har tyckt att det i sig är märkligt att "privatisera" domstolar. Nu när det nya domstolssystemet utvecklats finns det inte längre anledning att vara emot frihandelsavtalet, särskilt då Finlands grundlagsutskott inte ser det som problematiskt, säger Jäätteenmäki.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning