Trovärdigheten står än en gång på spel

Nordkoreas ledare Kim Jong-un inspekterar en fiskodling på en bild som inte är daterad men som den officiella nordkoreanska nyhetsbyrån offentliggjorde 6.8.2018. Bild: Kcna Via Kns

Enligt en FN-rapport har Nordkorea fortsatt sitt kärnprogram och också försett rebeller i Syrien och Jemen med vapen.

I fredags besannades de farhågor som många hade haft trots de många optimistiska kommentarerna från USA:s president Donald Trump efter mötet med Kim Jong-un. Enligt sammandraget i en FN-rapport som skickades till FN:s säkerhetsråd ska Nordkorea ha fortsatt med sitt missil- och kärnprogram. Enligt samma källa har Nordkorea också försökt sälja vapen till vapenhandlare i Syrien, Jemen, Libyen och Sudan. Vidare ska landet ha smugglat in mer olja och bränsle än vad FN-sanktionerna tillåter, uppgav en amerikansk källa redan tidigare.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo sade efter att ha tagit del av rapporten att de diplomatiska och ekonomiska påtryckningarna mot Nordkorea bör fortsätta. Men han var ändå optimistisk och underströk att ingen hade väntat sig någonting annat än att processen med Nordkoreas nedmontering av sitt kärnprogram skulle vara lång och svår.

Ett brev från Trump till Kim Jong-un överlämnades i lördags i Singapore till den nordkoreanske utrikesministern Ring Yong-ho. Trump hade själv tagit emot ett brev från Kim tidigare.

Vad som avhandlades i breven mellan Trump och Kim är inte känt, enligt The New York Times.

Brevet till Kim överräcktes på en säkerhetskonferens i Singapore där både Pompeo och Ri var närvarande.

Ri Yong-ho beskyllde också USA för att inte hålla sina löften i enlighet med vad som överenskommits under mötet mellan Trump och Kim den 12 juni. Enligt Ri behövs det samtidiga åtgärder från bägge parters sida. Han försäkrade att Nordkorea har inlett nedmonteringen av sitt kärnprogram. Men han sade också att Nordkorea förväntar sig att USA ska lätta på sanktionerna mot Nordkorea och att ett slut på kriget 1950–1953 ska deklareras. Efter kriget har det nått vapenstillestånd, men något fredsavtal har aldrig ingåtts.

Under mötet mellan Trump och Kim i juni kom parterna överens om att Kim Jong-un skulle arbeta för att den koreanska halvön skulle bli helt kärnvapenfri medan Trump utlovade säkerhetsgarantier för Nordkorea och förbättrade bilaterala relationer med landet.

Förutom att det undertecknade dokumentet mellan USA och Nordkorea omedelbart betecknades som mycket allmänt och med rum för många tolkningar, har bägge parter inte oväntat anklagat den andra för att inte hålla sig till avtalet. Ri sade att USA beter sig gangsterlikt och inte enlighet med sin ledares (Trumps) avsikter.

Pompeo besökte Nordkorea i juli och krävde mer aktivt agerande i Nordkoreas nedmontering av sitt kärnprogram.

Tidigare försök att få Nordkorea att upphöra med sina missilförsök och att gå vidare i sitt kärnprogram handlade om att man på en bred bas där också andra aktörer än USA, bland annat Ryssland och Kina, var med. Redan då var det Nordkoreas ambition att få till stånd bilaterala förhandlingar med USA utan de övriga förhandlingsparternas medverkan. Både Clinton- och Bushadministrationerna höll ändå fast vid de så kallade sexpartsförhandlingarna.

Det var logiskt, eftersom USA inte ensamt kan besluta om hur man bör gå vidare med Nordkorea. Det krävs att alla de fem permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna – Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike – är på samma linje.

Sina bilaterala relationer kan USA visserligen besluta om självt, inklusive de sanktioner som USA påfört Nordkorea. Men för att trovärdigheten ska befästas krävs det att hela säkerhetsrådet och också Nordkoreas grannar kan lita på löftena. Att förtroendet stärks är viktigt i synnerhet för Japan där de förödande atombomberna fälldes över Hiroshima och Nagaski så gott som på dagen för 73 år sedan.

Utifrån rapporten i fredags ser det dystert ut.

Yrsa Grüne-Luoma

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning