Tröstande trygghetsfilter i pastell

Jagberättelse. Kristina Muray Brodins och Maija Hurmes bilderbok Allt är precis som vanligt är en jagberättelse om ett barn som funderar över hur föräldrar och omvärld skulle reagera om hen inte fanns. Bild: Pressbild

Bilderboken Allt är precis som vanligt riktar sig till yngre barn och utgår från en omhuldande familjeidyll, som spräcks av barnets fantasi om försvinnande.

BARNBOK

Kristina Murray Brodin (text), Maija Hurme (bild)

Allt är precis som vanligt

Schildts & Söderströms/Vombat 2016

Bilderboken Allt är precis som vanligt är ett exempel på konstnärligt samskapande över nationsgränserna i Norden. Glädjande nog finns en rad sådana samarbeten, som exempelvis Ulf Starks och Linda Bondestams färgsprakande bilderböcker. Kristina Murray Brodin är känd för sina normkritiskt medvetna bilderböcker som utkommit på Olika förlag, ett uppstickarförlag som nischat sig som språkrör för mångfald och demokrati i Sverige. Bland annat fick den upphettade hen-debatten sitt startskott i en av förlagets böcker.

I Murray Brodins tidigare bilderböcker Varför gråter pappan?, på tematiken män som gråter, och Prinsessan Victoria, som skildrar mötet mellan en flicka och en hemlös kvinna, står just normkritik i förgrunden. Också den nu aktuella boken målar upp mer rikssvenska sammanhang än finlandssvenska.

Maija Hurme. Bild: Laura Mendelin

I lekparken finns exempelvis bipersoner som pekar mot bilderbokens samtida repertoar. En skäggig hipsterpappa med latten i handen och barnet i bärsele och en kvinna med slöja har som uppgift att förankra berättelsen i sin samtid och normalisera mångfald.

Allt är precis som vanligt är en jagberättelse om ett barn som funderar över hur föräldrar och omvärld skulle reagera om hen inte fanns. Barnet gestaltas i Maija Hurmes bildberättelse som relativt könsneutralt, förutom några detaljer som pekar i riktning mot flickskap (rosa förkläde, kafferepslek med gosedjur, hjärta på ryggsäcken). Boken riktar sig till yngre barn och utgår från en omhuldande familjeidyll som spräcks av barnets fantasi om försvinnande. Vad skulle alla ta sig till om jag inte fanns, tänker berättarjaget. Hon närvarar i bild som en diffus rosa skuggfigur och betraktar vardagslivet som det fortgår utan hennes medverkan, enligt flugan på väggen-logik. Och reaktionerna på försvinnandet är kraftigt nedtonade, som om förlusten redan blivit vardag.

Stötdämpare

Hurmes bilder av sorg och saknad är tuktade och milda, de ligger som ett dämpande pastellfilter över hela berättelsen. Saknaden gestaltas genomgående med stötdämpare. Murray Brodins text är barskrapad och strävar efter att avspegla protagonistens ålder, men riskerar dessvärre att bli alltför platt. Bilderna visar ofta något annat än vad texten hävdar.

Exempelvis berättarjagets påstående att föräldrarna inte har tid motsägs av den lugna, metodiska föräldranärvaron i och det sömlösa samspelet i kärnfamiljen, där alla vill varandra väl. Också Hurme hemfaller till övertydlighet, särskilt då det gäller övergången till dagdrömmen om att försvinna som inte hade behövt vara så explicit.

Kristina Murray Brodin Bild: Miriam Talah

Ficklampornas flackande sken i skogen blir ändå en sinnebild för stävan efter att hitta fram till varandra.

Allt är precis som vanligt är en bilderbok i det lilla formatet som tar sig an ett angeläget ämne men samtidigt harmonierar det. Genomgående jobbar både text och bild med ett reducerat, nertonat uttryck där den snälla pastellvärlden blir fond för de sinnesstämningar som skuggar den.

Det allra sista uppslaget kunde ha slopats eftersom det riskerar att vältra sig i lyckoskimmer på ett sätt som är svårt att tugga i sig då till och med djuren formerar sig i harmonierande kärnfamiljsidyller. Helheten blir för gulligt överslätande och texten för vardaglig för sitt eget bästa.

Mia Österlund

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning