Tromsø – porten till Arktis

Bron från Tromsø till Tromsødalen leder vidare mot väven till fjället där man har en magnifik utsikt över Tromsø. Bild: Tom Luoma

Den dagen 1932 fångstmannen Anders Sæterdal klev in i Wanny Woldstads taxi i Tromsö kom att förändra hela hennes liv. Wannys Tromsø finns inte kvar. Men porten till Arktis är staden fortfarande.

Wanny Woldstad lämnade taxin och sina två söner, Alf och Bjørvik Jacobsen i Tromsø medan hon själv åkte med Anders till Svalbard. Senare följde sönerna efter.Wanny hade blivit änka kort efter den yngs...