Trög start på året för turismen – speciellt resande till Finland minskade märkbart

Både resande till och från Finland minskade märkbart under årets första tre månader, meddelar Statistikcentralen. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Enligt Statistikcentralens färska uppgifter sjönk turismen till Finland under årets första kvartal med 16 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol.

Rätt väntat gjorde coronapandemin ett märkbart avtryck i Finlands turism under årets första kvartal. Både resande till och från Finland minskade märkbart under årets första tre månader, meddelar Statistikcentralen.

Den större förändringen skedde ändå för resande till Finland. Under årets tre första månader sjönk turismexporten, alltså turismen till Finland, med 16 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol.

För turismflödet ut ur Finland var minskningen 9 procent.

Värdet för turismen ut ur landet är fortsättningsvis högre än det tillskott som resande till Finland bidrar med. Under årets första kvartal bidrog turismen med ett tillskott på 704 miljoner euro för Finland. Flödet utåt under samma tidsperiod uppgick däremot till omkring en miljard.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning