Tretton nyfikna poliser dömdes

Anneli Auer. Bild: Roni Rekomaa

Sexualbrottsmisstankarna mot Anneli Auer lockade både manliga och kvinnliga poliser att utan tillstånd snoka i polisens databas.

Tingsrätten i Helsingfors dömer poliserna till dagsböter och i två fall att betala skadestånd åt en kollega, vars polisanmälan de smygtittat på.

Största delen av de dömda poliserna jobbar i Helsingfors. De gjorde sina sökningar i datasystemet hösten 2011 när det avslöjades att Auer och hennes manliga bekant misstänks för grova sexualbrott mot barn.

Tingsrätten anser att poliserna inte hade några sakliga skäl att gå in och titta på handlingarna som senare av rätten sekretessbelades för sextio år på grund av det känsliga innehållet.

Anneli Auer har dock själv i sin bok Murhalesken muistelmat öppnat innehållet i sexualbrottsåtalen och även namngett de minderåriga brottsoffren.

Rätten anser att polisernas brott mot tjänsteplikten "inte kan anses ringa" eftersom sökningarna i datasystemet var omotiverade med hänsyn till de svarandes arbetsuppgifter och på grund av sekretessbestämmelserna och materialets känsliga natur.

Vid utmätandet av bötesstraffen har rätten beaktat att polisen och övriga myndigheter utsatts för kritik och att brotten har varit ägnade att försvaga förtroendet för polisen.

Skyller på okänd

Fem av de åtalade poliserna hävdade i sten att de inte har gjort sökningarna själva utan att "någon okänd person" gått in på deras dator när de lämnat den olåst på grund av "brådskande tjänsteärende" eller dylikt. Av de övriga medgav några öppet att de medvetet sökt efter Anneli Auers handlingar. En polisman hävdade att han kan ha sökt på någon annan person med samma namn.

Tio av poliserna dömdes till 15 dagsböter för avsiktligt brott mot tjänsteplikt och en för uppsåtligt brott mot tjänsteplikt.

En av de åtalade poliserna döms till hela 50 dagsböter. Han har tre gånger under förloppet av ett år gjort sig skyldig till likadana brott.

Han hade också gjort en sökning på en kollega som var polisanmäld, trots att fallet inte hade att göra med hans arbetsuppgifter.

En byråsekreterare på polisen hade likaså gjort en sökning på samma polisanmälda kollega. Båda dömdes att betala henne 400 euro i skadestånd.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03