Trenden är tydlig – växtproteinprodukter blir allt populärare

Joonas Heinonen är köpman i Helsingfors och han säger att växtproteinbaserade produkter har blivit allt populärare under de senaste åren. Bild: KARL_VILHJALMSSON

Allt fler butikskunder vill köpa växtproteinbaserade produkter. Till exempel säljer Beyond Meats växtproteinbaserade hamburgerbiff mera än motsvarande köttprodukt.

Tidigare i augusti publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport om sambandet mellan den globala markanvändningen och klimatförändringen. Bland annat slog rapporten fast att vi måste äta mindre kött oc...