Trenden är att finländare dricker allt mindre – men i år kan det vända

En förklaring till nedgången är att införseln från Estland och andra länder har sjunkit med nästan en femtedel. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Finländare dricker allt mindre alkohol, visar färsk statistik. Enligt forskare förklaras nedgången till stor del av den utdragna lågkonjunkturen.

Den totala konsumtionen av alkohol fortsatte att minska i fjol. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s preliminära statistik sjönk totalkonsumtionen av 100-procentig alkohol till 10,3 liter per person som fyllt 15 år, jämfört med 10,8 liter året innan (se fakta).

Totalkonsumtionen av alkohol ökade fram till 2007, då den uppgick till 12,7 liter per person som fyllt 15 år. Därefter har konsumtionen minskat stadigt. Nu är Finland tillbaka på samma nivåer som i slutet av 1980-talet.

Specialforskaren Thomas Karlsson vid THL tycker att det är intressant att totalkonsumtionen minskat. En förklaring till nedgången är att införseln från Estland och andra länder har sjunkit med nästan en femtedel.

– En delförklaring är att Estland höjde alkoholskatten två gånger i fjol, en gång i februari och en gång i juli. I juli höjdes alkoholskatten för öl med 70 procent, säger Karlsson.

Estland har höjt alkoholskatten stegvis sedan 2015 och höjningarna kommer att pågå till 2020. Syftet med att höjningarna är att kunna lätta på andra skatter samt öka barnbidragen.

– Trots att det fortfarande är stor skillnad i alkoholpriserna mellan Estland och Finland så har den minskat.

Den så kallade passagerarinförseln baserar sig på en uppskattning som THL gjort i 15 år. Den är inte lika pålitlig som detaljhandelns och restaurangernas siffror, men ger en god fingervisning om läget. Uppskattningen bygger på intervjuer med resenärer.

– Andelen resenärer som inte har med sig alkohol hem till Finland ökar stadigt. För 15 år sedan var det kring en tredjedel som inte hade alkohol med sig hem, i fjol var andelen hela 55 procent, säger Karlsson.

Överlag har alkoholkonsumtionen minskat i Europa. Ryssland och de forna östeuropeiska länderna dricker mest, Sverige och Norge minst. Den finländska konsumtionen representerar europeisk medelnivå, men är högre än hos våra nordiska grannar.

Allt handlar om pengar

Trots att konsumtionen minskat i tio är Karlsson inte färdigt att svälja påståendet att finländare blivit måttligare i sitt alkoholbruk. Åtminstone inte så länge som den nedgående trenden kan förklaras på andra sätt.

– Om vi ser på de senaste tio åren har vi haft en ekonomiskt dålig period samtidigt som alkoholskatterna har ökat. Under 2008–2014 ökade alkoholskatten i fem repriser, och vid årsskiftet kom den sjätte, säger Karlsson.

– En stor del av nedgången i konsumtionen kan förklaras av att vi har haft en ekonomisk utveckling som inte varit till konsumenternas fördel.

På THL ser man det som sannolikt att konsumtionen i år kommer att öka, i och med att ekonomin har vänt och konsumenterna har mera pengar till sitt förfogande.

– Vi utgår från att vi 2018 ser en uppgång i konsumtionen. Men hur stor, det vågar jag inte säga, säger Karlsson.

De slutliga siffrorna publiceras i april.

THL:s preliminära siffror

Alkoholkonsumtionen uppges i 100-procentig alkohol per person som fyllt 15 år för att vara internationellt jämförbar. Alla mängder nedan är angivna i liter 100-procentig alkohol.

Totalkonsumtionen av alkohol var 10,3 liter per person 2017, jämfört 10,8 liter 2016.

Totalt uppgick den bokförda konsumtionen av alkohol till 38,7 miljoner liter och den icke-bokförda konsumtionen till 9,0 miljoner liter.

Den bokförda konsumtionen av alkohol minskade med 0,5 procent och den icke-bokförda konsumtionen med 17,1 procent jämfört med 2016.

Största delen av den icke-bokförda konsumtionen består av passagerarinförseln, hela 76,5 procent.

År 2017 minskade passagerarinförseln av alkohol med 18,8 procent, jämfört med året innan.

Den bokförda restaurangförsäljningen stod för 13,4 procent av den bokförda konsumtionen. Restaurangförsäljningen ökade med 1,2 procent jämfört med året innan.

Alkos detaljhandel minskade 0,4 procent och den övriga detaljhandeln med 1,0 procent,

Överlag sjönk konsumtionen av alla alkoholsorter förutom long drink-drycker, som ökade med 3,4 procent, och svaga viner, som ökade med 1,2 procent.

Den bokförda konsumtionen av öl minskade med 1,5 procent, cider med 2,1 procent och starkvaror med 0,2 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03