Treklöverregering närmare i Danmark

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen ser ut att kunna bilda en treklöverregering.– En konstruktiv atmosfär råder, meddelade han efter regeringssamtalen i statsministerresidenset Marienborg.

– Därför är det meningsfullt att vi börjar författa ett regeringsunderlag. Det gör vi på tisdag, sade Løkke Rasmussen till nyhetsbyrån Ritzau.

Statsministern har lockat samarbetspartierna med ministerposter för att undvika ett nyval. Under flera månader har Liberal Alliances (LA) partiledare Anders Samuelson hotat att fälla regeringen om inte den högsta inkomstskatten i Danmark sänks med fem procentenheter.

Ingen majoritet

Samuelsons ultimatum har skapat friktion mellan Venstreregeringen och samarbetspartierna – framför allt eftersom Dansk Folkeparti säger nej till en skattesänkning och därmed finns det inte en majoritet i folketinget för förslaget.

Men inför samtalen med Løkke Rasmussen och De Konservatives (K) partiledare Søren Pape Poulsen meddelade Samuelson att han släppt kravet.

– Nu är vi tillbaka i en situation där det ser ut att vi kan hamna i regeringsställning. Det innebär ett skifte som är så ambitiöst och bra att man som ansvarig politiker inte kan säga nej, såtillvida det blir enighet om en ambitiös, borgerlig grund, säger Samuelson enligt Berlinske.

Med en treklöverkoalition vill Venstreledaren rätta in den danska borgerligheten i ledet och skapa fred om skattefrågorna.

– Jag har haft flera bra samtal som ger grund att tro att detta är genomförbart, säger Rasmussen till nyhetsbyrån Ritzau.

Men skulle Lars Løkke Rasmussen – som avvisar att försöket att bilda en koalitionsregering är en nödlösning för att bryta det politiska dödläget – lyckas kommer den nya koalitionen inte att få det lätt, heter det på ledarsidor i de danska dagstidningarna.

"Även om Venstre och Konservative har suttit i regering tillsammans tidigare går det inte att jämföra. De Konservative har en ung och oerfaren folketingsgrupp. Samma sak gäller Liberal Alliance. Att sätta ihop ett tungt ministerlag kommer att bli en utmaning för Løkke. Men knappast den största." skriver Jyllands-Posten.

Största utmaningarna

Invandringen: V, LA och K är överens om en stram invandringspolitik. Men Venstre lägger större vikt vid EU-samarbete och internationella konventioner än Liberal Alliance och De Konservative. De vill, åtminstone tillfälligt, ta bort möjligheten till spontana ansökningar om asyl i Danmark.

Skatterna: Alla tre partierna vill sänka skatten, men är oense om i vilken omfattning och vilka grupper skattesänkningar ska riktas mot. LA har krävt en sänkning av den högsta inkomstskatten med fem procentenheter. V vill hellre sänka skatten för låginkomsttagare medan K vill sänka skatten för husägare.

Försvaret: Det väckte uppmärksamhet när K valde att stå utanför försvarsuppgörelsen efter stor oenighet i förhandlingarna kring inköp av nytt stridsflyg. K vill förstärka försvarsbudgeten och vill också ha betydligt fler stridsflygplan än de övriga borgerliga partierna.

Källa: Ritzau

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03