Tre val på under tre år - "Stort hot mot valdeltagandet"

De Grönas partisekreterare Lasse Miettinen.Bild: Roni Rekomaa

Oppositionspartierna befarar ett mycket lågt deltagande i landskapsvalet ifall det i enlighet med regeringens planer arrangeras i oktober 2018.

De gröna, Vänsterförbundet, SDP och Kristdemokraterna ser hellre att valet ordnas i samband med riksdagsvalet våren 2019.

– Ett separat landskapsval mitt på hösten utgör ett reellt hot mot valdeltagandet. Om man ser på saken från de nya landskapens synvinkel så blir det svårt för dem om väldigt få går till urnorna, säger De grönas partisekreterare Lasse Miettinen.

– Det här är första gånget det ordnas landskapsval vilket innebär att det vore smart att det skulle ske samtidigt som riksdagsvalet. Då skulle man också garantera att alla lagar trätt i kraft och alla har klart för sig vad landskapen egentligen ska göra, säger SDP:s Antton Rönnholm.

Vänsterförbundets partisekreterare Joonas Leppänen påpekar att det inte finns något separat bidrag för landskapvalet.

– Om valet ordnas med minimal budget så uppstår det ingen bra debatt. Människornas intresse minskar och de är mindre medvetna om vad det egentligen är de borde rösta om, säger Leppänen.

Sannfinländarna tar inte ställning till tidpunkten för valet, men partisekreterare Riikka Slunga-Poustalo säger att partiet oroat sig över valdeltagandet.

SFP:s Fredrik Guseff anser att valet kan ordnas i oktober nästa år om vård- och landskapsreformerna håller tidtabellen.

– Jag utesluter inte heller att valet hålls i samband med riksdagsvalet.

Val diskuteras över regerings-oppositionsgränsen

I en intervju i Helsingin Sanomat i fredags sade justitieminister Antti Häkkänen (Saml) att han vill att partisekreterarna tillsammans diskuterar anhopningen av val Finland står inför inom den nära framtiden: landskaps-, riksdags- och EU-val. Oppositionen gillar förslaget.

– Val är det viktigaste partierna i egenskap av föreningar producerar. Det kan inte vara så att regeringen slår fast tidpunkten, säger Vänsterförbundets Leppänen.

De grönas Miettinen påpekar att Finland har en lång tradition av att frågor som gäller valsystemet behandlas över regerings-oppositionsgränsen.

– Vi bör inte övergå till att regeringen ingriper i demokratins grundvalar bara för att kunna driva igenom sina egna förslag med en liten riksdagsmajoritet.

SDP:s Rönnholm är inne på samma linje.

– Det är främmande för vår tradition att regeringen bara meddelar om tidpunkten för ett val.

Centerns partisekreterare Jouni Ovaska sade till FNB att han kommer att kalla samman partisekreterarna för gemensamma diskussioner i augusti.

Regeringen vill inte backa

Samlingspartiet partisekreterare Janne Pesonen säger att han inte känner till något som skulle tyda på att regeringspartierna skulle vilja avvika från Sipiläs besked om att landskapsvalet är i oktober 2018.

Centerns Ovaska säger att det finns vägande skäl till att valet ska äga rum just i oktober, men ville inte säga vilka dessa skäl är.

Ordföranden för riksdagsgruppen Nytt alternativ Simon Elo stöder tanken på landskapsval i oktober nästa år och på att riksdags- och Europaparlamentsvalet slås samman. Nytt alternativ samlar för närvande in anhängarkort för att kunna grunda partiet Blå framtid, som är tänkt att ställa upp kandidater i landskapsvalet. Elo säger att man hittills samlat ihop ett tusental kort.

FNB fick tag på Elo och alla partisekreterarna för riksdagspartierna på lördagen. Pesonen (saml), Ovaska (C), Slunga-Poutsalo (Sannf) och Asmo Maanselkä (KD) kommenterade per sms. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00