Tre skäl att säga nej till Fennovoima

Av hänsyn till miljö och säkerhet måste Finlands regering, när den fattar beslut i ärendet under 2019, avslå Fennovoimas ansökan.

Sverige och Finland har ett delat ansvar att för kommande generationer förvalta Bottenviken på ett klokt sätt. Den svenska oron över utvecklingen i Pyhäjoki är djup, och nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken fortsätter sin mångåriga kamp så länge reaktorhotet kvarstår.

Glädjande nog har 20 svenska kommuner tagit avstånd från Fennovoimas och Rosatoms kärnkraft vid Bottenviken! Nu senast Lycksele. Tjugo framsynta kommuner, vars massiva kritik bör respekteras.

Det finns otaliga välgrundade argument, från a till ö, mot det finsk-ryska "kärnkraftseländet i Pyhäjoki". Nedan lyfts tre, vilka alla börjar på k.

Klimatet. Aldrig förr har vi stått inför en så oviss morgondag. Den globala uppvärmningen ställer samhället inför helt nya utmaningar och temperaturökningen sker fortare än forskarna väntat.

I april kom en hisnande rapport som visade att smältvatten från Arktis kraftigt bromsat in Golfströmmen – och vi kan konstatera att maj 2018 går till historien som den varmaste majmånaden någonsin; att vi befinner oss i ett dramatiskt skede av historien, det kan inte ha undgått någon.

Vad vet vi i dag om hur jordens klimat ser ut om några årtionden? Kan södra Europa klara sin livsmedelsförsörjning? Kan man leva och bo nära ekvatorn? Och hur påverkar den globala turbulens som oundvikligen följer i spåren av ett förändrat klimat, stabiliteten i våra nordiska samhällen?

Säkerheten vid ett kärnkraftverk måste aktivt bevakas under minst 100 år; I klimatförändringens tid bör fokus ligga på att snabbt bygga robusta, förnybara energisystem. Inte att låsa in framtiden i kärnkraftens sårbarhet.

Korrosion. Svensk miljödomstol har underkänt den slutförvarsmodell som Fennovoima planerar att använda: KBS-3. Domstolen konstaterade att korrosion i slutförvarets kopparkapslar "inte kan uteslutas".

Det finns risk för radioaktivt läckage till omgivande grundvatten under minst 100 000 år.

Korruption. Ryssland genomsyras av korruption, och enligt Transparency International kan landet i det hänseendet jämföras med till exempel Mexiko.

Kan någon förvånas över att ryska statens kärnenergibolag Rosatom, såsom finska strålsäkerhetsmyndigheten uttrycker det, "har brister i säkerhetskulturen"?

Klimat, korrosion och korruption; Av hänsyn till miljö och säkerhet måste Finlands regering, när den fattar beslut i ärendet under 2019, avslå Fennovoimas ansökan.

Visst borde den vackert belägna Hanhikiviudden lämpa sig väl för vindkraft?

Elisabeth Holmström Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Robertsfors, Sverige

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22