Tre scenarier för resandet efter krisen – när kan vi åka utomlands igen?

Vi reser för att vi har ett behov av att lämna vardagen och byta miljö. Det har varit en pådrivande faktor i alla tider. När vi kan börja resa utomlands igen är för tidigt att säga, tror många. Bild: Shutterstock

Samtidigt som sommarens semester kommer allt närmare hopar sig frågorna: Vart kan vi resa? På vilket sätt? Och när kan vi resa utomlands igen?

I populära turistländer som Grekland, Spanien och Italien har man också börjat planera för hur turisterna ska lockas tillbaka. På Sicilien har politikerna lanserat en fond på 50 miljoner euro som ska gå till att betala flygbiljetter eller hotell åt turister, för att därigenom få besökare att spendera pengar lokalt.

I sommar spås finländare semestra i hemlandet. Bild: Annika Goldhammer

Flera EU-länder har lagt fram förslag om att ta emot besökare från grannländerna. Och mellan de länder som har lyckats hålla coronaspridningen relativt begränsad har en kapplöpning startat om att bli först med att öppna upp för turism igen. Island räknar med ett öppnande senast den 15 juni och då ska alla resande erbjudas ett virustest på flygplatsen. De som är friska kan åka vidare, medan de som testas positivt sätts i karantän i två veckor.

Madeira först

I Portugal har landets officiella turistorganisation infört en certifiering kallad "Clean and safe" som tilldelas turistattraktioner och verksamheter som lever upp till en rad hygien- och rengöringskrav. Och den portugisiska ön Madeira siktar på att bli en av de första regionerna i världen att välkomna turister igen.

Sicilien satsar flera miljoner euro på att locka tillbaka turisterna. Bild: Annika Goldhammer

För tidigt

Turistforskningscentret Etour vid Mittuniversitetet i Sverige har gjort en enkätundersökning bland 8 000 slumpvist utvalda svenskar för att få en bild av hur vi ser på resandet nu och framöver. Resultatet visar bland annat att coronapandemin har haft stor påverkan på resandet hittills, inte minst eftersom förbudet mot större sammankomster har satt stopp för flera stora evenemang.

– När det gäller framtida resor svarar ovanligt många att de anser att det är för tidigt att uttala sig, säger Robert Pettersson, verksamhetsledare vid Etour.

Tillsammans med sina forskarkollegor runt om i världen funderar han nu på vad som kommer att hända med turismen i världen när pandemin är över.

Olika scenarier

Med hjälp av internationell turismforskning har Robert Pettersson formulerat tre tänkbara scenarier. Det första bygger på att pandemin avtar relativt snart, vilket kan leda till att resandet återhämtar sig snabbt både nationellt och internationellt.

Robert Pettersson, verksamhetsledare vid Etour. Bild:

– Efter tidigare samhällsstörningar som terrorattentaten i New York, sarsepidemin och tsunamin i Thailand har det varit en snabb återgång för besöksnäringen. Det som talar för ett annorlunda utfall den här gången är att pandemin är globalt utbredd, säger Robert Pettersson.

Det andra scenariot är att vi ändrar våra resmönster en tid, bland annat genom att fokusera mer på inhemskt resande och friluftsliv, för att sedan återgå till tidigare resvanor.

– Frågan är då vilken beredskap besöksnäringen har för att ta emot besökare igen. Det är inget snack om att företagen har drabbats väldigt hårt och snabbt. Överturism ersattes av underturism på bara ett par månader, säger han.

Mest sannolikt

Det tredje scenariot är att det dröjer innan pandemin avtar, vilket kan leda till ett paradigmskifte för turismen och att vi omvärderar våra val och blir mer ansvarsfulla resenärer.

Madeira planerar att öppna upp ön för turism igen. Bild: Annika Goldhammer

– Vi såg en växande miljömedvetenhet innan och den kan få ett större genomslag när vi ser de positiva effekterna av att det långväga och miljöbelastande resandet har minskat så drastiskt. I detta scenario finns också en ökad misstänksamhet och växande nationalism som kan leda till stängda gränser och att många väljer att stanna hemma av rädsla för att bli smittade.

I nuläget är det svårt att bedöma vilket scenario som är mest sannolikt, men oavsett utfall tror Robert Pettersson att reslusten kommer att vara fortsatt stor.

– En filosofisk förklaring till varför vi reser är att vi har ett behov av att lämna vardagen och byta miljö. Det har varit en pådrivande faktor i alla tider. Men det kan mycket väl vara så att vi gör andra val när vi reser framöver, till exempel genom att rikta in oss mer på närområden och utomhusaktiviteter.

Läget i Finland

I Finland stoppar inte coronaläget stoppar semestern. Också i sommar tänker finländarna vara lediga i hemlandet, vilket HBL skrev på tisdagen.

I en undersökning uppger 83 procent att deras semesterplaner har ställts om på grund av rådande omständigheter. I sommar gäller det egna hemlandet och att åka bil för de flesta som planerar sin semester.

Läs också:

Europas hotell gapar tomma – vågar vi bli turister igen?

Professor: För att slippa kvävande massturism behöver Helsingfors tänka sig för redan nu

Turistforskningscentret Etours har formulerat tre scenarier kring turistindustrins återhämtning efter coronapandemin.

1. Om pandemin avtar relativt snabbt kan det innebära till resandet återhämtar sig skyndsamt, både nationellt och internationellt.

2. Vi ändrar resmönster under en tid, och väljer mer inhemsk turism, för att sedan återgå till gamla resvanor.

3. Om pandemin håller i sig kan det leda ett paradigmskifte för besöksnäringen, då vi omvärderar våra val och blir mer hållbara turister.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning