Tre personer döms för dödsskjutningen i Syndalen

Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Befälet som ledde övningen dömdes till villkorligt fängelse, medan officerseleven som sköt och eldverksamhetens övervakare dömdes till böter. Däremot förkastades åtalen mot ledaren för hela övningen. Domen gavs i Västra Nylands tingsrätt på fredagen.

Skjutningens ledare dömdes till 60 dagar villkorligt fängelse, officerseleven som sköt beväringen dömdes till 30 dagsböter och eldverksamhetens övervakare till 60 dagsböter. De döms för tjänstebrott och dödsvållande. Officerselevens böter är 180 euro och båtsmannens 2 340 euro.

Olyckan inträffade på marinens reservofficerskurs i samband med en skjutövning i mörker. En beväring träffades av en kula från ett stormgevär och omkom omedelbart.

Staten kommer att betala skadestånd på 7 500 euro per man åt tre av den omkomna beväringens anhöriga. Dessutom står staten för begravningskostnaderna och de anhörigas rättegångskostnader. Alla ersättningar utbetalas med dröjsmålsränta.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft, vilket betyder att man kan överklaga domen till högre rättsinstanser.

Avbröt inte övningen i tid

Tingsrätten konstaterade att skjutningens ledare inte hade försäkrat sig om att beväringarna visste vilka måltavlor de skulle skjuta på. Han hade inte heller avbrutit övningen när beväringen, som senare omkom, hamnade mellan skyttarna och måltavlorna. Eldverksamhetens övervakare dömdes för samma försummelser.

Enligt tingrätten vållade de två stamanställda tillsammans med officerseleven beväringens död.

Tingsrätten kunde däremot inte att bevisa att hela övningens ledare skulle ha försummat att beväringarna hade den erfarenhet som behövdes för mörkerskjutning. De kunde inte heller bevisa att övningens ledare inte hade sett till att det fanns tillräckligt med erfaren personal under skjutövningen.

Tingsrätten konstaterade att övningens ledare kunde lita på att skjutningen genomfördes säkert och under tillräcklig övervakning. Beväringarna som deltog hade fått tillräcklig säkerhetsutbildning.

Alla fyra bestred åtalen

Fyra personer åtalades för dödsskjutningen i Syndalen i Hangö den 16 december 2015. Under mörkerövningen sköt nio officerselever på måltavlor som skulle efterlikna fienden. En av eleverna träffade i stället en beväring av misstag, som dog omedelbart. Soldaterna hade ljusförstärkare på gevären, självlysande glödljus på hjälmarna och måltavlor som var märkta med samma reflexspray.

De åtalade är den kaptenlöjtnant som ledde övningen, den premiärlöjtnant som ledde skyttet, och båtsmannen som övervakade eldverksamheten samt en officersaspirant som deltog i skjutövningen. Rättegången mot officerseleven och de tre stamanställda från Sjökrigsskolan hölls i Västra Nylands tingsrätt i Ekenäs i oktober. Alla fyra bestred åtalen.

Övningens ledare var inte på plats vid skjutövningen, men hade varit med om tidigare övningar. Ledaren bar ansvar över att övningarna skedde i enlighet med regelverket och olika säkerhetskrav.

Häradsåklagaren ifrågasatte upprepade gånger om övningen var för krävande för beväringarna med tanke på deras utbildningsnivå, och att de inte hade fått öva tillräckligt. Åklagaren anser också att officerseleven som sköt inte hade tillräckligt bra koll på var övriga personer fanns under övningen. De åtalade bestrider alla nämnda brister på övningen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03