Tre partier emot total dumpning av torv

Enligt miljöorganisationerna är kommunerna stora skogsägare så användningen och bevarandet av de kommunala skogarna spelar en viktig roll för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Bild: SPT

Centern, Sannfinländarna och Kristdemokraterna anser inte att kommunernas energibolag borde sluta använda torv som energikälla.

Det finns konkreta skillnader i hur partierna förhåller sig till miljöfrågorna, större än vad som framgår om man endast ser på partiernas valprogram.

Det uppger Finlands naturskyddsförbund, Greenpeace Finland och Luonto-Liitto som utfört en egen enkät inför kommunalvalet.

Bland annat ser partierna olika på om kommunernas energibolag borde sluta använda torv som energikälla. Det anser alla partier utom Centern, Sannfinländarna och Kristdemokraterna.

"Kommunerna spelar en stor roll i arbetet med att nå klimatmålen. Ju snabbare kommunerna agerar, desto bättre. Att överge torven som energikälla är en av effektivaste och snabbaste klimatåtgärderna som kommunerna kan göra", säger Paloma Hannonen, skyddsexpert vid Naturskyddsförbundet i ett pressmeddelande.

Eniga om kommunens skog

Endast Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, De Gröna, Kommunistpartiet och Piratpartiet stöder förslaget att, genom konsekventa och mätbara mål, minska användningen av animaliska produkter samt upphandla mat på ett klimatsmart sätt.

Däremot var alla som besvarade enkäten ense om att målet med förvaltningen och användningen av kommunala skogar ska vara att bevara mångfalden och erbjuda rekreationsmöjligheter.

Enligt miljöorganisationerna är kommunerna stora skogsägare så användningen och bevarandet av de kommunala skogarna spelar en viktig roll för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.

Partierna fick svara på sju frågor om natur- och miljöpolitiken i kommunerna. Enkäten skickades till samtliga partier som har fullmäktigeplatser i Fastlandsfinland.

Enkäten besvarades av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Socialdemokraterna, Centern, De Gröna, Vänsterförbundet, Kristdemokraterna, Svenska folkpartiet, Kommunistpartiet och Piratpartiet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning