Tre nya ministermän

Sampo Terho är en av de tre nya ministrarna. Alla tre är män och i regeringen finns härefter 12 män och 5 kvinnor. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Statsminister Juha Sipilä höll envist fast vid att regeringen inte behöver fler än 14 ministrar, men han fick ge sig. Nu sväller den till 17 och könsfördelningen blir än mer skev.

Det blev ohållbart med vissa dubbelportföljer och till och med Juha Sipilä själv ger nu ifrån sig ansvaret för statens ägarstyrning i bolag. Att det går till näringsministern väckte genast farhågor om kommande jävproblem.

Härefter finns en särskild justitieminister, jord- och skogsbruksminister samt kultur- och idrottsminister. Den sistnämnda portföljen kompletteras med Europafrågor och går till Sannfinländarnas gruppordförande Sampo Terho.

Efter att Terho i sitt första riksdagsval 2003 samlade 83 röster har det gått framåt. Han har varit Europaparlamentariker 2011–2015 och riksdagsledamot därefter. Han blev vald till gruppordförande och nästa vecka blir han vår första minister med kombinationen kultur, idrott och Europa som ansvarsområde. Samtidigt är han mitt uppe i kampen om ordförandeskapet för Sannfinländarna.

Det är mycket tveksamt om Terho kommer att dra någon nytta av att han som minister kandiderar till partiordförandeposten. Det kan gå tvärtom och stämpeln förstärks att han är partielitens representant och favorit för att efterträda Timo Soini.

Sannfinländarnas tillbakagång förklaras främst av de beslut man har varit med om att godkänna som regeringsparti. Nu tvingas Terho ännu mer än tidigare försvara alla beslut som Sannfinländarna är delaktiga i. Gårdagens godkännande av ett förvaltningsregister är det senaste i raden av beslut som säkert retar upp de sannfinländska gräsrötterna.

En ministerportfölj i det här skedet kan bli en belastning och gynna motkandidaten Jussi Halla-aho.

En sannfinländare som kulturminister låter inte som en önskekombination och Finskhetsförbundets ordförande som kulturminister utlovar inga som helst specialhänsyn till finlandssvenska kulturintressen. Till exempel Folktinget som får sitt budgetanslag från Undervisnings- och kulturministeriet måste bereda sig på kamp om sina anslag med Terho i ministeriet.

Att det blir just Sampo Terho som får titeln Europaminister är också intressant. Han är EU-kritisk och har nyligen antytt att Sannfinländarna under hans ordförandeskap kan tänkas rösta för en folkomröstning om att lämna EU. Han tror också att Finland kommer att lämna euron i framtiden. Han ger knappast rätt bild av vårt land som representant för Finland i EU-sammanhang.

Kravet på att justitieministern bör vara jurist försvann i den nya grundlagen 2000. Trots det är det definitivt att föredra att posten sköts av en person som kan det juridiska och därför är det välkommet att Samlingspartiet nu valde en jurist i Antti Häkkänen. Låt det gärna bli praxis också i fortsättningen, det måste vara en fördel i lagberedningen.

Antti Häkkänen har gjort en kometkarriär inom Samlingspartiet. Han var ordförande för partiets ungdomsorganisation 2011–2013, varefter han blev statsminister Jyrki Katainens specialmedarbetare. 2015 invaldes han i riksdagen och i fjol blev han med högsta röstetal någonsin vice ordförande i Samlingspartiet. Nu, efter bara två år som riksdagsledamot blir 32-åringen justitieminister. Det blir knappast ändstation för hans politiska karriär.

Den nya jord- och skogsbruksministern Jari Leppä var ett lätt och väntat val av Centern. Han är själv jordbrukare och leder från tidigare jord- och skogsbruksutskottet i riksdagen där han redan sitter sin femte period. Han belönas nu för lång och trogen tjänst.

Jämställdhetsfrågor har inte prioriterats av den här regeringen och man fortsätter på samma linje. Alla tre nya ministrar är män och därmed blir könsfördelningen ännu ojämnare. 12 av 17 ministrar är män i den utvidgade regeringen.

Mycket svagt av herrarna Sipilä, Orpo och Soini.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning