Tre nya mässlingsfall i Birkaland

Bild: Mostphotos/Folmer

Tre nya mässlingsfall har bekräftats i Birkaland. De insjuknade var på samma Italienresa som personen som fick sin diagnos i onsdags.

Alla fyra insjuknade i Birkaland är vuxna och alla har fått mässlingsvaccin som barn.

– Det är bra att de har vaccinskydd. Det innebär att det är ytterst osannolikt att någon av de fyra sprider smittan visare eller orsakar en epidemi, säger biträdande överläkaren Reetta Huttunen i Birkalands sjukvårdsdistrikt.

De insjuknade har lindriga symtom med feber och utslag. Alla fyra är enligt Huttunen redan på bättringsvägen. De vårdas hemma och hålls isolerade så länge sjukdomen potentiellt kan vara smittsam.

Huttunen säger att det sannolikaste scenariot är att alla fyra smittats av en och samma person i Italien. Den här individen har varit ovaccinerad och därför fört sjukdomen vidare. Smittan kan ha skett på ett tåg.

Huttunen säger att de fyra fallen i Birkaland beror på en annan virustyp än mässlingssmittorna som konstaterats i östra Savolax i juni och juli. På torsdagen bekräftades det att de fem smittorna i Savolax beror på samma virustyp.

Ovanligt att vaccinerade insjuknar

Huttunen säger att det är ovanligt men inte exceptionellt att personer som vaccinerats mot mässling drabbas av sjukdomen senare i livet. Sjukdomsförloppet är ändå lindrigare än hos ovaccinerade personer och vaccinet hindrar de allvarliga komplikationerna. Risken för att en vaccinerad person för smittan vidare är mycket liten.

I Europa finns det för närvarande flera länder med hög förekomst av sjukdomen. I Italien har tusentals fall diagnostiserats i år. Finländare som reser i Europa bör ha sitt vaccinskydd i skick. Framför allt ovaccinerade småbarn riskerar att insjukna i mässling. Sjukdomen är extremt smittosam.

Fakta

Mässling

Mässling har oftast en inkubationstid på omkring tio dagar men i vissa fall kan sjukdomen slå till först tre veckor efter smittan. Viruset smittar genom kontakt- och droppsmitta och via luft.

En person som får mässling får hög feber och symtom i andningsvägarna. Ögonen kan bli ljuskänsliga. Utslagen kommer några dagar efter de första symtomen. Den som insjuknat i mässling är smittsam redan ett dygn före de första symtomen och fortsätter smitta andra fyra dygn efter att eksemet brutit ut.

Sjukdomen är ofta allvarligare hos vuxna och hos personer med nedsatt motståndskraft.

Möjliga komplikationer av mässling är bakterieinfektion i luftvägarna. Ofta drabbas man av öroninflammation eller lunginflammation, skriver Institutet för hälsa och välfärd THL.

En sällsynt komplikation är mässlingsrelaterad hjärninflammation.

På THL säger man att det förekommer enskilda mässlingsfall i Finland årligen. Ett undantag var 2011 då fallen var 27. 

Källa: THL

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03