Tre kandidater återstår i rektorsvalet vid Helsingfors universitet

Bild: Leif Weckström

Nuvarande rektorn finns inte med i slutomgången.

Styrelsen vid Helsingfors universitet bestämde under sitt möte på torsdagen att bjuda in rektor Liisa Laakso och professorerna Jari Niemelä och Outi Vaarala till fortsatta intervjuer i rekryteringsprocessen av en ny rektor.

Laakso är politices doktor och har tidigare haft uppdraget som dekanus vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Filosofie doktor Niemelä är professor i stadsekologi vid Helsingfors universitet. Vaarala är forskningsdirektör och professor i pediatrisk immunologi vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Universitetets nuvarande rektor Jukka Kola fick inte plats i rekryteringsprocessens slutomgång.

Styrelsen har som målsättning att utse den nya rektorn under sitt möte den 25 april. Mandatperioden är högst femårig. President Tarja Halonen är styrelsens ordförande.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00