Tre föreställningar tävlar om Antoniapriset

Oblivias Nature Theatre of Oblivia är en av kandidaterna till Antoniapriset. Bild: Saara Autere

Kandidaterna för Antonia-priset 2018 är nominerade.

Föreställningarna Nature Theatre of Oblivia (Oblivia/Theater Rampe), Weimar (Teak) och Den andra naturen (Viirus) kandiderar till Antoniapriset.

Vinnaren utses under Hangö Teaterträff.

Juryn för Antonia-priset 2018 består av filosofer och har sammankallats av FD Joel Backström, verksam vid Åbo Akademi och i Teaterhögskolan i Helsingfors. Valet av jurykategorin bygger på en vilja att belysa teaterns koppling till en humanistisk tradition där konsten och filosofin närmar sig varandra i existentiella frågor.

Övriga jurymedlemmar är Salla Peltonen, doktorand i genusvetenskap vid Åbo Akademi, Hannes Nykänen, docent vid Åbo Akademi och Göran Torrkulla, konstnär och filosof.

Hangö Teaterträff delar årligen ut Antonia-priset för konstnärligt mod och mångfald inom finlandssvensk teater. Hangö Teaterträffs styrelse utser ordförande för juryn som i sin tur väljer de övriga medlemmarna. Medlemmarna har bestått bland annat av kritiker, publikrepresentanter, dramatiker och skådespelare. Priset är uppkallat efter en av teaterträffens grundare, konstnären Antonia Ringbom.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46