Tre finlandssvenskar fick De Nios pris

Bild: Niklas Sandström

Catharina Gripenberg, Claes Andersson och Henrika Ringbom får De Nios pris.

Det svenska Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till tre finlandssvenska författare för deras litterära gärning.

Catharina Gripenberg premieras med 100 000 kr (ca 10 400 euro), Claes Andersson med 125 000 kr och Henrika Ringbom med 150 000 kr.

Claes Andersson utgav i fjol romanen Stilla dagar i Mejlans, och Henrika Ringbom essäboken Elden leende (båda på Förlaget M). Catharina Gripenberg utgav diktsamlingen Handbok att bära till en dräkt (Schildts & Söderströms) som belönades med Sveriges radios lyrikpris.

Samfundet De Nio är en litterär akademi i Sverige, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar.

Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Nina Burton, Kerstin Ekman, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Inge Jonsson (ordförande), Niklas Rådström, Johan Svedjedal, Anna Williams och Jonas Ellerström.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03