Tre fick förtjänstmedaljer av Museiförbundet i Vasa

Den tidigare museichefen Leena Hiltula, konstsamlaren Lars Swanljung och professor Nils Erik Villstrand har tilldelats Museiförbundets förtjänstmedaljer i samband med museiprisgalan i Vasa.

Arkeologen och statsvetaren Leena Hiltula belönas bland annat för sina insatser som grundade av Kierikkikeskus i Uleåborg, det samiska museet SIIDA:s första basutställning och hennes "djärva och berörande utställningar om bland annat sexuella minoriteter liksom musikaliska och brottsliga subkulturer" på Vanda stadsmuseum.

Konstsamlaren Lars Swanljung premieras för sina donationer av konst till Vasa stads museers samlingar. I sina införskaffningar har Swanljung koncentrerat sig på den finländska och nordiska nutidskonsten och på det här sättet stött unga bildkonstnärers arbete. Till Swanljungs samling hör över 800 verk. År 2014 donerade han sin samling till Kuntsis stiftelse som har deponerat samlingen hos Vasa stad, skriver Museiförbundet i ett pressmeddelande.

Professor emeritus Nils Erik Villstrand har varit verksam som Österbottens museums direktör under åren 1996–2000. Villstrand visade vägen för utställningar som baserar sig på forskning. Han har delat med sig av högklassig framforskad information om den nordiska historien, förutom i universitet också i medborgarinstitut och andra samfund, lyder Museiförbundets prismotivering.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning