Tre av tio har svårt med digitala verktyg – skillnaderna hotar jämlikheten i arbetslivet

Nästan hälften av löntagarna klarar digitaliseringen väl, den andra hälften upplever utmaningar i olika grad. Bild: Luisella Planeta Leoni/Pixabay

Tre krävande grupper av digitala användare har identifierats inom arbetslivet: de intensiva användarna, de bekymrade användarna och de rutinerade användarna.

Ungefär hälften (49,5 procent) av de löntagare som använder digitala verktyg klarar sig bra i det allt mer digitaliserade arbetslivet. Enligt en rapport från Arbetshälsoinstitutet betonas 25–44-åringa...