Tre arkitektoniska missar

I näthandelns och metropolrenässansens epok är det underligt att stora köpcentrum byggs innanför ringvägen över huvud taget.

Helsingfors blomstrar och boomar vilket är spännande. Nya urbana områden byggs ut som en krans runt den gamla innerstaden och nya arkitektoniska uttryck som Odet tar form. Det finns dock en del...