Transporterna har en betydande roll

Vi tycker att man bör se på helheten vad gäller återvinning och då har också transporterna en betydande roll.