Trångsynthet är ingen lockande framtidsvy

Metoo berör huvudsakligen erotisk stöld. Däremot behandlar kampanjen knappast alls sexualiteten eller dess utveckling i vidare bemärkelse.

En grupp kända franska kvinnor, bland andra Catherine Deneuve och Catherine Millet, riktar kritik mot Metoo-kampanjen (HBL 11.1) och hävdar att kampanjen bottnar i en puritansk ideologi och inte ur en vilja att försvara kvinnors autonomi. En ideologi där kvinnan underkastas som någon slags stackare i behov av omgivningens försvar, en varelse där professionalism utesluter alla former av sexualitet.

I argumentationen för rörelsens viktorianska mål utnyttjar man feministisk terminologi. De franska kvinnornas motargumentation utgår alltså enligt min mening i en kritik av att Metoo-kampanjen förstärker en uppdelning av kvinnor i två kategorier, antingen hora eller madonna, eller för att använda sig av ett för tiden bättre språkbruk, hora eller expert.

Sexualiteten försvinner inte när vi verkar i olika roller. Men den tar sig uttryck på olika sätt i olika roller. När vi försöker ge en realistisk bild av sexualiteten och sexuell växelverkan är ett on-off-tänkande alltför enkelt. Metoo-kampanjen har redan riktat ljuset mot vad man kunde kalla för hedonistiska tjuvar. Dessa tjuvar bryter mot den erotiska integriteten när de via sin ställning eller på andra sätt tillskansar sig eller stjäl något värdefullt, något som hör till alla människors innersta och intimaste rättigheter. Detta är självfallet oacceptabelt, vilket redan många gånger har konstaterats.

Sexualiteten får kraft av olikheterna mellan män och kvinnor. När olika energier möts ger det båda sidor ny kraft. Män som tar initiativ skapar hos de flesta kvinnor glädje, piggar upp dem, ökar deras energinivå. Kvinnor har sina egna metoder i det erotiska spelet, och redan från allra yngsta år förbereder sig kvinnorna för detta. Män och kvinnor utvecklas alltså på olika sätt och rör sig som vuxna med olika erotiska krafter i det erotiska spelet. Med ökad erfarenhet minskar också misstagen.

Metoo berör huvudsakligen erotisk stöld. Däremot behandlar kampanjen knappast alls sexualiteten eller dess utveckling i vidare bemärkelse. Deneuve och de andra undertecknarna av skrivelsen mot Metoo utvidgar diskussionen på ett välkommet sätt genom att peka på de ideologier som eventuellt ligger bakom aktionen. Om grundströmningen är puritanism, kan de vidare följderna bli överraskande för många. Trångsynthet är ingen lockande framtidsvy.

Erja Rusanen pedagogie doktor, Borgå

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03