Trampa vatten politiskt

Ukraina har EU:s stöd och civilmissionen EUAM öppnar ett kontor i Odessa i början av året. Det är det fjärde kontoret för att stödja reformer som är nödvändiga för ett rättssamhälle. Men i Donbass fortsätter striderna.

Enligt nyhetsbyrån Reuters registrerades 16 000 brott mot vapenstilleståndsavtalet mellan den 11 och den 17 december i Donetsk. Striderna är de värsta på nästan ett år, i februari 2017 ströp striderna i industristaden Avdiska el- och vattentillförseln.

Vid årsskiftet var det i synnerhet staden Novoluhansk som utsattes för häftiga angrepp. Kiev och amerikanska källor utpekade separatisterna att med stöd av Ryssland stå för krigshandlingarna. Separatisterna hävdar att det är ukrainska regeringsstyrkor som med beskjutningarna som svepskäl strävar efter att få stöd i kampen mot separatisterna.

USA gick nyligen med på att leverera vapen – ett avancerat luftförsvarssystem – till Ukraina, något som Ryssland och flera andra har kritiserat. Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel har sagt att det finns alldeles tillräckligt med vapen i Ukraina, vad som skulle behövas är ett sätt att äntligen kunna förverkliga Minsk-avtalet som i dag är närmast en död bokstav.

Ett av förslagen gäller utplaceringen av FN-observatörer i konfliktområdena i östra Ukraina. Tyskland skulle gärna se att dessa observatörer skulle vara på plats före det ryska presidentvalet i mars.

I princip ställer sig alla, inklusive Ryssland, positivt till förslaget. Men det råder djup oenighet kring var dessa observatörer i så fall skulle placeras, Ryssland ser gränsen mellan separatistområdena i östra Ukraina och det Kiev-kontrollerade området som ett naturligt alternativ, medan Kiev och väst naturligtvis anser att de internationella observatörerna ska placeras vid nationalstaten Ukrainas gräns mot Ryssland.

Ryssland har sagt att det inte vill ha några observatörer vid sin gräns och kommer inte att ändra åsikt. Då återstår det för FN att antingen ta skeden i vacker hand och acceptera att östra Ukraina är utom världssamfundets kontroll eller att försöka förhandla fram en kompromiss i sista stund inför den 18 mars när Vladimir Putin låter sig väljas om till Rysslands president.

Det har gått långsamt att genomföra reformer i Ukraina, trots att EU:s civilmission EUAM har arbetat för att förbättra rättsväsendet och bekämpa korruptionen. EUAM:s mandat löper till slutet av maj 2019.

Listan på åtgärder som borde genomföras är lång. Nyligen uppdagades det att den största banken i Ukraina hade fifflat med siffrorna, meddelade Ukrainas centralbank.

Mordet på en människorättsjurist, Irina Nozdrovska, är en utmaning för Ukrainas rättsväsende. Nozdrovska, vars syster hade mördats, motsatte sig frigivningen av den dömde och han satt kvar i fängelset. Men eftersom den dömde kommer från en inflytelserik familj och ingen har gripits har misstankar väckts om att det handlar om en hämnd från den dömdes inflytelserika familj.

EU och Ukraina ingick ett associeringsavtal 2014 och detta har kompletterats med en associeringsagenda, det viktigaste politiska instrumentet för att genomföra och övervaka reformerna.

Men något av brandsläckning är EU:s politik ändå när det gäller Ukraina, medgav de finska EU-parlamentarikerna förra veckan. En kinkig fråga är den planerade gasledningen Nord Stream 2. EU har riktat kritik mot den för att den ökar beroendet av Ryssland, medan enskilda EU-länder, framför allt Tyskland vill ha gasledningen. Finlands position i frågan avviker skarpt från Sveriges och Danmarks. I Finland är det enbart en miljöfråga, medan Sverige och Danmark betonar den säkerhetspolitiska aspekten.

En ansenlig mängd av den ryska gasen går nu via Ukraina och Polen till resten av Europa och Ukraina kan uppbära avgift för detta. När Nord Stream 2 blir klar, mister Ukraina cirka 1,6 miljarder euro per år i royalties. Det innebär ett stort hål i den från förr ansträngda statsbudgeten och detta i sin tur kan betyda försämrad service för ukrainarna. I det läget kan medborgarnas missnöje göra Kievstyrets position ännu svårare än den är i dag. Enskilda uttalanden av separatistledare i östra Ukraina ger anledning att tro att separatisterna åtminstone kommer att göra ett försök att ta över kontrollen över hela landet – något som Kreml knappast skulle ha någonting emot.

Nord Stream 2 har också en effektiv marknadsföringsapparat för projektet och betonar att också Ukrainas gasbolag Naftogas borde förnyas. Det är sant att det har varit svårt att genomdriva förnyelse och den ena frustrerade chefen efter den andra har lämnat bolaget under en kort tid.

För att befästa freden i östra Europa skulle det vara av yttersta vikt att Minskavtalet implementeras.

Men utan en tydlig viljeyttring från Rysslands sida – som fortfarande benhårt håller fast vid att landet inte är inblandat i striderna i östra Ukraina på separatisternas sida – kommer man inte vidare. Än så länge verkar det mest som om Ryssland skulle se tiden an. Kanske det klarnar åt vilket håll utvecklingen går efter att Putin har installerats för en ny period.

Yrsa Grüne

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46