Fredagens traktormarsch i Helsingfors för större stöd

Jordbrukets lönsamhet har så länge varit så usel att hundratals traktorer drar in i centrala Helsingfors på fredagen för att protestera. Bild: KSF Media arkiv / Mats Engblom

Hundratals traktorer och flera tusen bönder intar Senatstorget på fredagen. De protesterar mot jordbrukets dåliga avkastning, och kräver ett räddningspaket som ersättning för förluster som orsakats av politiska beslut och trög förvaltning.

– Pengarna har tagit slut, säger Juha Marttila, ordförande för producentcentralen MTK.

Krimkrisen och Rysslands importstopp har gjort livet svårt för finländska jordbrukare. Sedan dess har böndernas inkomster sjunkit avsevärt.

– Det är orättvist att finländska jordbrukare ska få sota för krisen i Krim. Stormaktspolitiken får inte drabba jordbrukarna. Allt kan inte falla på oss, säger Marttila.

Försenade stödutbetalningar och en tung byråkrati är också orsaker till demonstrationen. Byråkratin försvårar det dagliga arbetet för bönderna, och utbetalade stöd kan återkrävas. Landsbygdsverkets stödutbetalningar har fördröjts flera gånger, vilket har upprört många jordbrukare.

Lantbruksinkomsten har halverats sedan 2012. Marttila befarar att siffran kommer fortsätta sjunka under år 2016. MTK och Svenska lantproducenternas centralförbund (SLC) kräver ett nationellt räddningspaket av regeringen för jordbruket.

Johan Åberg, verksamhetsledare för SLC, anser att Finland i jämförelse med andra europeiska länder fått för små kompensationer från EU för importstoppets påverkan. Av krispaketet på 420 miljoner euro fick Finland 9 miljoner, fastän sanktionspolitiken beräknas ha kostat finländska bönder över 300 miljoner.

– EU:s marknadspolitik är ett fiasko. Vår andel av krispaketet räcker inte till för att upprätthålla det inhemska jordbruket, säger Åberg.

Marttila anser att bönderna borde få en skälig andel av det pris som konsumenterna betalar i butiken, något som enligt honom borde ha förverkligats för länge sedan. Jordbrukslobbyn kräver också att principerna för offentlig upphandling ändras. I dag är bara ungefär hälften av de livsmedel som används i offentliga kök inhemska.

– Det får inte vara möjligt att skolor och sjukhus med skattebetalarnas pengar serverar mat som är producerad med metoder som är förbjudna i Finland, säger Marttila.

MTK och SLC säger att de vill öppna en dialog mellan EU och Finland för att åtgärda situationen för de finländska jordbrukarna. Johan Åberg understryker att det inte går att tumma på frågan längre, utan att man måste agera för att få inhemsk mat på tallrikarna i framtiden.

Många bönders ekonomi är nu så svag att de inte klarar sig, men bankerna vill inte bevilja lån. Producentorganisationerna anser att staten borde garantera de här lånen.

Lantbrukarinkomsten 2015 minskade med 40 procent till i snitt 9 700 euro om året, enligt preliminär statistik från Naturresursinstitutet.

Till exempel producentpriset på mjölk sjönk förra året med 16 procent medan produktionskostnaderna förblev ungefär desamma. Inom spannmålsodlingen har de två senaste åren varit riktigt svaga. Här stannade lantbruksinkomsten vid tvåtusen euro om året.

Inom nötköttsproduktionen minskade lönsamheten för andra året i rad – lantbrukarinkomsten rasade med 35 procent. Inom svinkött drabbades producenterna av högre kostnader och sjunkande producentpriser.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning