Trakasserier allvarligt hot mot demokratin

För något år sedan skapade en grupp modiga kvinnor metoo-rörelsen där berömda, lastbara män fick stå med byxorna nere vid fotknölarna inför en förvånad hel värld!

"Vi börjar få ett demokratiproblem för att människor drar sig för att till exempel ställa upp i kommunalval för att man upplever att man blir utsatt. Det här är ett allvarligt fenomen." Så säger justitieminister Anna-Maja Henriksson i en artikel (HBL 28.5).

"Hot mot människor som har förtroendeuppdrag – i kommunerna till exempel som medlem i kommunstyrelsen eller någon nämnd, på riksplan riksdagsledamöter och ministrar – är samtidigt direkta hot mot det demokratiska systemet. Det förutsätter att folk är villiga att engagera sig." Så skriver Susanna Ginman på ledarplats (HBL 1.6).

Det är lätt att hålla med om ovan relaterade yttranden särskilt för de förtroendevalda som i årtionden beblandat sig med folkvalda representanter i kommunerna runtom i vårt land. I förtroendefulla samtal har man ventilerat tillkortakommanden man upplevt och att hotet i många fall inte kommit utifrån utan inifrån och i allmänhet från de politiker som skaffat sig en högre maktposition inom kommunen än man själv innehar! Detta leder ofta till en tystnadens kultur – "Ingen kommer att tro mig!"

För några år sedan tog en av Sveriges eftermiddagstidningar tag i problematiken om mobbning genom att göra en artikelserie där både de mobbade och mobbarna, föräldrarna och lärarna fick komma till tals. Också de föräldrar vars barn tagit sina liv på grund av mobbningen.

Efter denna artikelserie ställde tidningen en enkel fråga till läsekretsen: "Bryr du dig?"

Sex dagar och tusentals reaktioner senare vet man svaret. Tidningen överöstes av mejl, telefonsamtal, sms – arga, känslosamma, tagna och hoppfulla – stödet för landets mobbade barn var unikt. Aldrig förr hade man varit med om ett liknande engagemang från läsarna! Tidningen hade lyckats ge befolkningen besked om vad som händer våra barn. Dammen brast den första gången – i Skandinavien!

För något år sedan skapade en grupp modiga kvinnor metoo-rörelsen där berömda, lastbara män fick stå med byxorna nere vid fotknölarna inför en förvånad hel värld! Dammen brast för andra gången – nu inför hela världen!

Hoten mot politiker i allmänhet har ofta påtalats av journalister och justitieminister Henrikssons hotbild är ett välkommet uttalande i detta sammanhang. Hon om någon måste ha fått många oroväckande påstötningar om detta vidriga förhållande under sin mångåriga ministerbana.

Det tidigare i detta sammanhang nämnda tankemonstret "ingen kommer att tro mig" måste vara vägledande.

Kanske man skulle skapa ett "sanningsforum" dit utsatta folkvalda kunde skriva av sig såsom fallet med de mobbade barnen och därefter publicera de mest flagranta påhoppen utan namns nämnande? Åtminstone plågoandarna skulle känna igen sig och måhända börja ändra sina uppträdanden enligt det gamla tänkesättet "Eder till räfst och androm till varnagel". Det är på tiden att den tredje dammen brister!

Markus Karlsson, Jakobstad

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning