Trähusvillorna får ge vika – detaljplanen för Maria sjukhus fick grönt ljus

Ett stort kontorskomplex för uppstartsföretag ska upprättas på Maria sjukhusområde. Trähusvillorna rivs därmed på villkoret att det finns en plan för vart de flyttas. Bild: Niklas Tallqvist

Trähusvillorna på Maria sjukhusområde kommer att rivas och flyttas. Stadsmiljönämnden i Helsingfors godkände nämligen detaljplanen för Maria sjukhusområde på tisdagskvällen.

Det massiva kontorskomplex för uppstartsföretag som ska upprättas på Maria sjukhusområde fick grönt ljus i stadsmiljönämnden på tisdagen. I komplexet som i vissa fall når upp till 13 våningar ska drygt 3 500 personer kunna jobba i framtiden.

Förslaget bygger på att tre av fyra skyddade trähus från 1800-­talet på området ska rivas och byggas upp på annan plats. Ett av dem ska flyttas inom området. På området finns också ett gammalt stenhus, som delvis föreslås bevaras. Två av byggnaderna inrymmer det svenskspråkiga daghemmet Albert.

Ett flerfamiljshus byggt på 1980-talet rivs också för att göra rum för uppstartskomplexet.

Nämndmedlemmarna Anni Sinnemäki (Gröna) och Risto Rautava (Saml) krävde i ett motförslag att man inom ramen för detaljplanen gör upp en plan för flyttningen av de trähus som ska rivas.

Det här med syftet att undvika en situation där omlokaliseringen kräver att trähusen förvaras någonstans. Därtill krävde Sinnemäki och Rautava att möjligheterna till att bygga ett övergångsställe vid Lappviksvägens korsning utreds. Detta förslag godkände nämnden enhälligt.

Bild: HBL

Hittills har staden utrett att kostnaden för att bland annat riva och flytta trähusen, omändringar vid Banan och bron över från Barnhemsgatan till området blir kring en miljon. Kostnaden för hela projektet ska framkomma vartefter planeringen fortskrider. Staden uppskattar att värdet på tomten kommer att växa – värdet på det nya komplexet uppskattas bli 35 miljoner euro.

På tisdagen godkändes samtidigt ett förslag till stadsstyrelsens näringslivsavdelning att tomten reserveras för uppstartscentrets planer. Det här innebär bland annat att minst 50 procent av de kontorslokaler som byggs ska reserveras för uppstartsföretag och andra aktörer.

Läs mer: Historiska trähusvillor kan tvingas ge vika för Nordens största uppstartskluster

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning