Trähus i Sandviken och Kampen flyttas kanske

På Kalevagatan finns empirehus i trä med tillfälliga hyresgäster. Bild: Karl Vilhjálmsson

Börsbolaget Kojamo (tidigare VVO) som specialiserat sig på uthyrning har stora planer för de gamla trähusen i Kampen och Sandviken i Helsingfors, skriver Helsingin Sanomat. Kojamo har köpt en del av de gamla husen i Kampen och Sandviken och nu vill man köpa fler hus.

Byggnaderna på tomten vid Gardets lasarett i hörnet av Sandviksgatan och Kalevagatan har stått tomma länge. Tidigare har intresset för att köpa fastigheterna varit svalt, men nu har intressenter uppenbarat sig, skriver Helsingin Sanomat. Senatsfastigheter förvaltar och äger fastigheterna, men man vill inte uppge vem som är intresserad av att köpa husen.

Huset på Lönnrotsgatan 37 står till största delen tomt. Bild: Karl Vilhjálmsson

En intressent är åtminstone börsbolaget Kojamo. Kojamo har köpt tekniska högskolans tidigare huvudbyggnad vid Sandvikstorget som man vill göra om till bostäder och hotell. Kojamo har också köpt en del av trähusen i Sandviken och fastigheten på Eriksgatan 36 där yrkeshögskolan Metropolia verkat.

På Lönnrotsgatan 37 verkar också ett daghem. Bild: Karl Vilhjálmsson

Från Kojamos sida uppger man att vill flytta på de skyddade trähusen och bygga hyresbostäder på tomterna. Mikko Härö som är chef för Museiverkets avdelning för kulturmiljöer säger till Helsingin Sanomat att det inte är helt oproblematiskt att göra ändringar i kvarteren.

– Jag tycker att man ska starta från de arkitektoniska och kulturhistoriska värderingarna. Det här är ganska överraskande och vi är intresserade av att få reda på vad planerna konkret är, säger Härö till HS.

Bild: Karl Vilhjálmsson

Enligt Häro är risken att köparen tror att det är lätt att flytta på hus och att lagra dem. Härö säger att det här ett dåligt alternativ eftersom det kan skada byggnadsmaterialet.

Huset på Sandviksgatan 1 står tomt. Bild: Karl Vilhjálmsson

Börsbolaget Kojamo vill flytta på husen och bygga bostäder. Bild: Karl Vilhjálmsson

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning