Trägen vinner – eller så inte

Södra kajen. Om Guggenheimmuseet byggs placeras det vid Södra kajen, nära Saluhallen. Nu finns där parkeringsplatser. Bild: Jussi Nukari

Guggenheimivrarna ger inte upp trots att staten inte kommer att stödja museet. Men att övertyga Helsingforspolitikerna blir knappast lätt.

Huvudstaden har tidigare sagt nej till att stödja Guggenheim-museet. De viktigaste elementen i det nya förslaget är att den privata finansieringsandelen har vuxit, att Guggenheimstiftelsen har sänkt sin licensavgift med en tredjedel och att ett fastighetsbolag ska bygga museibyggnaden. Det innebär att man inte kräver mer än de 80 miljoner av Helsingfors som ingick i en tidigare plan.

Det färska förslaget lyckades än en gång ta beslutsfattare och medier på säng. I och för sig visste väl de flesta att ett nytt förslag var på gång. Stadsstyrelsen fick i måndags veta att ett sådant ska presenteras och fullmäktigegrupperna informerades i onsdags. Biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen (SDP) har från stadens sida deltagit i arbetet med det nya förslaget. De förtroendevalda har hållits på sidan om processen. Det gör dem knappast mera vänligt inställda.

Den avoga inställningen beror i hög grad på att hela processen, som startade för fem år sedan, rent ut sagt har varit klumpig. Helsingforspolitikerna har sagt nej – men Guggenheimivrarna har struntat i det. Det har inte framstått som öppet och rejält. Frågan är om trägen vinner under sådana omständigheter.

Ett Guggenheimmuseum i Helsingfors vore i och för sig välkommet. Enligt de nyaste planerna skulle man samarbeta med resten av konstfältet. Museet skulle säkert göra Helsingfors attraktivare som turistort och det skulle i viss mån förbättra sysselsättningen, särskilt under byggnadsskedet.

Den stora frågan är ändå om skattepengar ska användas till ändamålet. Nu vet vi att staten inte bidrar till byggandet, så beslutet gäller helsingforsarnas skattepengar. Även om ett visst bidrag kunde vara motiverat är det svårt att tro att beslutsfattarna i Helsingfors just före kommunalvalet låter sig övertalas, trots att det nya förslaget är bättre än det förra.

Det har gått troll i Guggenheim och övertalningskampanjen, som i början förhöll sig nonchalant till den demokratiska beslutsprocessen. Det misstaget kan vara svårt att reparera.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning