Trafikverket undersökte ytterligare 94 betongbroar – en hade brister i hållfastheten

Trafikverket har utrett hållfastheten för 94 av Finlands största och mest trafikerade betongbroar. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Enligt Trafikverket uppfyller 93 av Finlands 94 största och mest trafikerade betongbroar hållfasthetskraven. En underfartsbro i Ijo har brister i hållfastheten men utgör trots det ingen säkerhetsrisk.

Enligt Trafikverket uppfyller en klar majoritet, närmare bestämt 93 av 94, av Finlands största och mest trafikerade betongbroar hållfasthetskraven. Slutsatsen baserar sig på en undersökning som Trafikverket gjort sommaren 2017.

Undersökningen omfattade 62 landsvägsbroar och 32 järnvägsbroar i Finland, och endast en underfartsbro vid vägen Kuivajoentie i Ijo visade sig ha brister i hållfastheten. Bristerna i underfartsbrons hållfasthet är ändå inte så allvarliga att bron skulle utgöra någon säkerhetsrisk, bedömer Trafikverket.

– Vi kommer ändå att göra en noggrannare utredning om den nedsatta bärigheten, säger enhetschef Minna Torkkeli i Trafikverkets pressmeddelande.

Underfartsbron i Ijo är planerad för en axellast på 35 ton men för tillfället är den största tillåtna axellasten för järnvägstrafik på bron 22,5 ton. Bron är byggd år 2016.

Förhöjd lufthalt försämrar hållbarheten

I sin undersökning har Trafikverket mätt både hållfastheten för broarna och betongens lufthalt. Slutsatsen är att en förhöjd lufthalt leder till nedsatt hållfasthet.

– Förhöjda lufthalter förekom i flera broar. Hållfasthetsmarginalerna i broarna med hög lufthalt har emellertid varit så stora att hållfastheten ändå uppfyller kravet, med undantag av denna ena bro, säger Torkkeli.

Trafikverkets undersökning har sin bakgrund i de hållfasthetsbrister i betong som uppdagades år 2016. Trafikverket har också tidigare undersökt hållfastheten i betongbroar, men den nya utredningens urval på 94 broar är exceptionellt stort.

Enligt Trafikverket har Finland sammanlagt över 600 broar som är i dåligt eller mycket dåligt skick.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning