Trafikverket tar itu med 65 plankorsningar – se listan här

Tre beväringar dog i en krock mellan ett trupptransportfordon och ett tåg vid en plankorsning i Skogby i Raseborg i oktober 2017. En person dog på tåget.Bild: Lina Enlund

I år anvisar Trafikverket åtta miljoner euro för att öka plankorsningssäkerheten.